Quy trình cấp chứng chỉ organic toàn diện

Chứng chỉ organic là một xác nhận chính thức về việc một sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các tiêu chuẩn hữu cơ cụ thể. Những tiêu chuẩn này đề cập đến toàn bộ quá trình sản xuất, từ việc trồng trọt đến chế biến và đóng gói, đảm bảo rằng sản phẩm được trồng và chế biến mà không sử dụng bất kỳ chất hóa học tổng hợp nào như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hoặc phân bón vô cơ.

Việc sử dụng chứng chỉ organic có nguồn gốc từ các phong trào bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Năm 1920, Rudolf Steiner đã đề xuất khái niệm “hữu cơ” trong lĩnh vực nông nghiệp với mong muốn tạo ra một hệ thống canh tác đất đai bền vững và lành mạnh hơn.

Từ đó, các nước trên thế giới đã phát triển các tiêu chuẩn và quy trình cấp chứng chỉ organic để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Chứng nhận organic là gì?

Chứng nhận organic là một giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm đã qua kiểm tra và tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ. Quá trình kiểm tra và cấp chứng nhận được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận được công nhận.

Các tiêu chuẩn organic thường được đặt ra với mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và tăng cường tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu sự sử dụng hóa chất độc hại và bảo vệ các loài hoang dã.

Việc có chứng nhận organic cho sản phẩm nông nghiệp cũng giúp tạo ra sự tin tưởng và cạnh tranh cao hơn trên thị trường, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến nguồn gốc và quy trình sản xuất của các sản phẩm mà họ sử dụng.

Quy trình cấp chứng nhận organic (hữu cơ) bao gồm những gì?

Quy trình cấp chứng nhận hữu cơ thường bao gồm các bước sau:

Nộp đơn

Nhà sản xuất nộp đơn đăng ký với một tổ chức chứng nhận được công nhận. Đơn xin cấp chứng nhận cần cung cấp thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn hữu cơ mà nhà sản xuất đã tuân thủ.

Kiểm tra tại chỗ

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ ở trang trại hoặc cơ sở chế biến của nhà sản xuất để xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ. Các yếu tố chính được kiểm tra bao gồm việc sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ, quản lý nguồn nước và rác thải, cách nuôi trồng và chăm sóc động vật, và các bước trong quá trình chế biến sản phẩm.

Ngoài ra, tổ chức chứng nhận cũng sẽ kiểm tra việc sử dụng các chất phân hữu cơ và việc thu gom và tái chế bao bì.

 

Đánh giá tài liệu

Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu của nhà sản xuất, bao gồm nhật ký ghi chép về sử dụng vật tư, quy trình quản lý đất đai và thực hành phòng ngừa dịch hại. Việc đánh giá này cũng sẽ bao gồm việc kiểm tra các chứng từ liên quan đến nguyên liệu cung cấp cho quá trình sản xuất hữu cơ.

Phê duyệt

Nếu nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ, họ sẽ được cấp chứng nhận hữu cơ. Nếu không đạt yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cung cấp đề xuất để sửa đổi và tăng cường quy trình sản xuất hữu cơ.

Chứng nhận hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong: Đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ; Hỗ trợ các nhà sản xuất hữu cơ; Thúc đẩy phát triển bền vững

Trong tương lai, nhu cầu về các sản phẩm hữu cơ dự kiến sẽ tiếp tục tăng, khiến chứng nhận hữu cơ trở nên quan trọng hơn nữa.