DỊCH VỤ

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Với nhiều lớp cán bộ là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư thuộc các ngành nghề khác nhau được đào tạo trong và ngoài nước đã đóng góp một phần công sức không nhỏ khẳng định vai trò của Trung tâm trong quá trình hỗ trợ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên.Trung tâm luôn xác định việc đào tạo, khuyến khích từng cán bộ học tập nâng cao trình độ, thường xuyên cập nhật thông tin KHCN là yếu tố quan trọng tích lũy tài sản trí tuệ làm hạ tầng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Trung tâm được Liên minh HTX Việt Nam đầu tư nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại, trong đó có hệ thống thiết bị phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm hiện đại nhất hiện nay của các nước có nền khoa học phát triển như: Mỹ, Nhật, Đức, Italia… Đây là cơ sở thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ hỗ trợ các Hợp tác xã.

Đăng kí nhận tin

Đăng kí nhận tin