Trung tâm KHCN và Môi trường Miền Nam

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam

Trung tâm KHCN và Môi trường Miền Nam

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi Trường (SOCENCOOP)

Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: ĐT: 028.3825.7237

Mã số thuế: 0101674527002

Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam          Di động:0903.694.218

Email: nam.nguyen@moitruongdaloc.com.vn

Quyết định thành lập:

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường miền Nam tiền thân là Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam (tên viết tắt là SOCENCOOP) được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ – LMHTXVN ngày 15/5/2008 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, hoạt động theo Giấy chứng nhận số 414/ĐK-KHCN ngày 22/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị trực thuộc Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Chức năng:

Hỗ trợ và tư vấn cho Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường trong việc phát triển và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án liên quan đến khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, công nghệ thông tin, cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư trong cơ cấu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu phí, tuân thủ các quy định về: ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; quản lý sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, hướng dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; cấp chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm, an toàn thực phẩm theo các quy trình, tiêu chuẩn trong và ngoài nước; cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng mô hình sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án được giao bởi Liên minh Hợp Tác Xã Việt Nam liên quan đến: nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ môi trường và công nghệ thông tin; thương mại điện tử; thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ mới; và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Cung cấp và thực hiện các dịch vụ tư vấn thu phí theo các quy định về: ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; thu thập dữ liệu môi trường, phân tích; lập kế hoạch quản lý môi trường; cấp chứng nhận cho việc áp dụng các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tốt (GMP); cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ có tính phí tuân thủ các quy định về: Công nghệ thông tin; dịch vụ điện tử; thương mại điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, tham quan, và các hoạt động học tập liên quan đến việc thúc đẩy thương mại, đầu tư, và áp dụng, chuyển giao công nghệ.

Cung cấp và thực hiện các dịch vụ tư vấn thu phí theo các quy định về: Tiến hành sản xuất thử nghiệm; tiến hành điều tra khảo sát cơ bản; quản lý sở hữu trí tuệ; phát triển thương hiệu, hướng dẫn địa lý, và quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Đầu tư; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ thu phí tuân thủ các quy định về: Hợp tác, liên doanh, và liên kết đầu tư; khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, cụ thể là Hợp tác xã (HTX).

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giao.

Một số dịch vụ chính:

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

Đào tạo, tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ

Tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy:

+ Tư vấn chứng nhận VietGAP

+ Tư vấn chứng nhận Global G.A.P

+ Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Hữu cơ

+ Tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018

+ Tư vấn chứng nhận HACCP

+ Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

+ Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015

Quan trắc, phân tích môi trường (Vimcert 171)

Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016 (Giấy phép của Bộ Y tế)

Phân tích chất lượng môi trường, sản phẩm (Vilas 929)

Phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm (Nghị định 107)

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm:

+ Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm

+ Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu.

+ Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

+ Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể

+ Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu

+ Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

+ Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX

+ Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.