Đánh giá tác động và Bảo vệ môi trường

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường (không khí xung quanh, nước thải, chất thải rắn), môi trường lao động cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
  • Quan trắc môi trường khí thải, nước thải nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, doanh nghiệp.
  • Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.
  • Lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư, xây dựng.
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng: khu chế suất, khu công nghệ, nhà máy, khu chung cư, đường giao thông.
  • Giám sát bất hoạt vi khuẩn cho hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm.
  • Giám sát vi sinh phòng sạch.

 

Liên hệ tư vấn miễn phí: Hotline 091.4953.335 (Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng – INOSTE)

INOSTE – ĐỒNG HÀNH CÙNG HỢP TÁC XÃ

Địa chỉ: Tòa nhà NEDCEN, Số 149 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8234.456 | Email: coste@vca.org.vn | Website: www.inoste.vn