Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam

Với sứ mệnh: Đồng hành cùng Hợp tác xã.

Tổng đài tư vấn: 0243.8234.456

Ban Lãnh Đạo

LÊ TUẤN AN

Tổng Giám Đốc

ĐINH ĐỨC MINH

Phó Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ HÒA

Phó Tổng Giám Đốc