Cấp Mã Số Vùng Trồng: Thủ Tục, Điều Kiện, Hướng Dẫn

Với mục đích quản lý và kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, mã số vùng trồng là một công cụ quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các vùng trồng nông nghiệp tại Việt Nam. Nó giúp tăng cường giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thủ tục, điều kiện và cách thức cấp mã số.

Cấp Mã Số Vùng Trồng

Mã số vùng trồng là mã số do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các vùng trồng nông nghiệp nhằm mục đích quản lý, theo dõi nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Theo thông tư số 38/2019/TT-TTBNN ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mã số được cấp cho các vùng trồng nằm trên địa bàn Việt Nam, có diện tích tối thiểu là 1ha và được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo cho sản phẩm nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp tốt, từ đó tăng cường giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Cấp Mã Số Vùng Trồng Xuất Khẩu

Với mục đích đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ra thế giới, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần có mã số vùng trồng để chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Theo quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-TTBNN, đơn vị cấp mã cũng cung cấp dịch vụ cấp mã số cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Để được cấp mã số xuất khẩu, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện và thủ tục như sau:

Điều Kiện Cấp Mã Số

  • Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản
  • Sản phẩm cần xuất khẩu là sản phẩm đã được cấp mã số
  • Có đầy đủ giấy tờ, chứng từ liên quan tới sản phẩm

Thủ Tục Cấp Mã Số Vùng Trồng Xuất Khẩu

  • Đơn xin cấp mã số vùng trồng theo mẫu do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.
  • Sao y công bố thông tin và niêm yết mã số trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.
  • Nộp các giấy tờ, chứng từ liên quan tới sản phẩm.

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện và hoàn thành thủ tục, doanh nghiệp sẽ được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu để có thể tiến hành xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Đơn Xin Cấp Mã Số 

Để được cấp mã số, đơn vị cần nộp đơn xin cấp mã số tại đơn vị cấp mã số (Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường) hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đơn xin cấp mã số theo mẫu ban hành của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, bao gồm các thông tin sau:

Thông tin trong Đơn Xin Cấp Mã Số Vùng Trồng

Thông tin Giải thích
Tên đơn vị xin cấp mã số Tên doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức
Địa chỉ đơn vị xin cấp mã số Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Đại diện pháp luật Tên người đại diện cho doanh nghiệp
Mã số thuế Mã số thuế của doanh nghiệp
Số tài khoản Số tài khoản của doanh nghiệp
Tên vùng trồng Tên của vùng trồng đã đăng ký
Diện tích vùng trồng Diện tích tổng diện tích vùng trồng
Vị trí vùng trồng Khu vực địa lý của vùng trồng
Thời gian hoạt động của vùng trồng Thời gian hoạt động dự kiến của vùng trồng
Sản phẩm chủ lực của vùng trồng Loại sản phẩm chủ yếu được trồng trong vùng
Mục đích sử dụng mã số vùng trồng Mục đích sử dụng mã số vùng trồng

Thời Hạn Cấp Mã Số 

Sau khi nhận được đơn xin cấp mã số, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra thông tin. Thời gian xử lý đơn xin cấp mã số không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xác minh thông tin, Viện sẽ thông báo cho đơn vị và cung cấp lý do cụ thể.

Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường uy tín và chất lượng sản phẩm. Để đạt được mã số vùng trồng, các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy trình, nộp đầy đủ giấy tờ và chứng từ liên quan, công bố thông tin và niêm yết mã số vùng trồng trên sản phẩm. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện và hoàn thành thủ tục, doanh nghiệp mới có thể được cấp mã số vùng trồng để tiến hành xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.