Xác định công tác tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến thương mại, cung ứng dịch vụ cho thành viên là nhiệm vụ trọng tâm

Sáng ngày 2/12, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức “Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 11/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chia sẻ, tiếp tục diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tháng 11/2021, trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Thông báo kết luận số 784/TB-LMHTXVN ngày 9/11/2021, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời các giải pháp về phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục xác định công tác tư vấn, hỗ trợ và xúc tiến thương mại, cung ứng dịch vụ cho thành viên là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác điều hành của Thường vẫn diễn ra nhanh chóng, hiệu quả như Ban hành Kế hoạch của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam phân công trực tiếp chủ trì, tham gia xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng các đề án dự án, một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ; UBND 21/63 tỉnh tỉnh đã phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX cấp tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 503/CTr-LMHTXVN và các công việc khác theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của chính phủ; Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội thảo “Cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn” nhằm củng cố thêm cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để bổ sung các luận điểm xây dựng Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình Ban Chấp hành Trung ương; Hoàn thiện và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về kinh tế tập thể (Nghị quyết 13) và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012…

Bên cạnh đó, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vẫn hoạt động và duy trì các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tích cực phối hợp với các bộ, ngành cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; Tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định nội bộ của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam…

Trong Hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra: Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX cấp tỉnh; Phối hợp cơ quan chức năng giải quyết đơn khiếu nại của HTX Hợp Tiến (Đắk Nông) và HTX Phúc Thọ (Hà Nội); Xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành về chủ trương và nội dung mẫu phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương; Hoàn thiện các báo cáo kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Triển khai kiểm tra đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thắng Lợi và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam; Triển khai Kế hoạch số 758/KH-LMHTX ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện giám sát, báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Trong Công tác hợp tác quốc tế: Hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định sau hội thảo, ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VCA và Satake Nhật Bản, Thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Sorimachi Nhật Bản; Báo cáo Bộ Ngoại giao về điều ước, thỏa thuận quốc tế của Liên minh HTX Việt Nam năm 2021 và kế hoạch ký kết năm 2022; Tiếp tục làm việc với một số tổ chức về triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; Tham dự trực tuyến Đại hội đồng khu vực ICA-AP và các hoạt động trong khuôn khổ ĐHĐ từ ngày 28/11-03/12/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết trong tháng 11 cả nước thành lập mới 189 HTX (148 HTX nông nghiệp và 41 HTX phi nông nghiệp); giải thể 30 HTX (21 HTX nông nghiệp và 9 HTX phi nông nghiệp) nâng tổng số HTX hoạt động trên cả nước là 26.661 HTX (vượt 15,5% kế hoạch).

Theo đánh giá, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai hoàn thành 80/122 đầu việc. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam được bầu vào Ban Lãnh đạo Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhiệm kỳ 4 năm với số phiếu 200/226 phiếu bầu.

“Một số mặt công tác được đẩy nhanh tiến độ, chất lượng tăng lên như công tác chỉ đạo và xây dựng các báo cáo tổng kết, tuyên truyền, kế hoạch hỗ trợ, xây dựng quy chế, quy định. Tuy nhiên, nhiều công việc lớn, phức tạp cần phải tập trung giải quyết, mới có thể hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 (43 đầu việc của các ban, đơn vị; 22 Tờ trình của Thường trực)” – ông Toại nhấn mạnh.

Một số các công việc trọng tâm được Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh tại kết luận Hội nghị, cần thực hiện trong thời gian tới như: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp vào ngày 7/12/2021; Tập trung thực hiện các công việc theo kết luận của Chủ tịch tại Thông báo số 842/TB-LMHTXVN ngày 23/11/2021 về kế hoạch triển khai một số công việc và sự kiện trọng tâm tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022; Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (Kế hoạch số 576/KH-LMHTXVN ngày 25/8/2021); Tập trung hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2021; Kế hoạch NSNN năm 2021 theo đúng tiến độ xây dựng phương án và dự kiến phân bổ kế hoạch NSNN năm 2022 cho các đơn vị…

 

Lê Huy – Quỳnh Trang

Nguồn: VCA