Viện KHCN & MT tổ chức Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD & Tiêu thụ sản phẩm HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Lai Châu

Ngày 19/8 đến ngày 21/8/2023, Viện khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu và Hội nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD & Tiêu thị sản phẩm HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 60 học viên là Chủ tịch, giám đốc các hợp tác xã, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện được triển khai tập huấn năm 2023.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được giảng viên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực tiếp là Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số – Vietpro hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, …Từ đó vận dụng vào tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Lớp Tập huấn là một trong các nội dung nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế – Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt nam thực hiện.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Đại diện Hợp tác xã Dương Yến chia sẻ kinh nghiệm. (Ảnh:Bảo bảo)

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh:Bảo bảo)

Bảo Bảo – VietPro