Tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng về Luật HTX 2023 đến từng thành viên

Thực hiện điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 20/7 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 10 khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Lãnh đạo một số Ban, Đơn vị trực thuộc được phân công chủ trì xây dựng báo cáo, tài liệu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khoá VI sẽ tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác (HTX) xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình và kết quả tham gia Dự án Luật HTX (sửa đổi), những điểm mới và Đề xuất nội dung triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023; Báo cáo và Kế hoạch công bố kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023); Kế hoạch tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2023; Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn và Dự án “Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, HTX”;…

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì Hội nghị

Theo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn như lạm phát toàn cầu hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. GDP 6 tháng đầu năm 2023 cả nước tăng 3,72% , trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,07%, đóng góp 9,28%. Kinh tế trong nước nói chung, kinh tế tập thể có nhiều biến động và thách thức, tăng trưởng thấp.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước thành lập mới 1.032 HTX (61/63 tỉnh trên cả nước có HTX được thành lập mới ; đạt 51,6% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023); tổng số HTX trên cả nước là 30.425 HTX (tăng 2.204 HTX so với cùng kỳ năm 2022) thu hút trên 6,93 triệu thành viên (tăng 30.770 thành viên so với cùng kỳ năm 2022) và 2,58 triệu lao động (tăng 48.348 lao động so với cùng kỳ năm 2022).

Về Tổ hợp tác (THT) và Liên hiệp Hợp tác xã (LHHTX), tính đến hết tháng 6/2023, cả nước có 120.983 tổ hợp tác (trong đó có 76.456 THT nông nghiệp và 44.497 THT phi nông nghiệp) và 133 Liên hiệp Hợp tác xã (tăng 13 LHHTX so với cùng kỳ năm 2022).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự Hội nghị

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm các HTX, LHHTX, THT thành lập mới ở tất cả các tỉnh, thành phố và tốc độ thành lập mới quý II tăng hơn quý I , một số nơi vượt chỉ tiêu đề ra; một số tăng quy mô tài sản, nguồn vốn và mở rộng phạm vi hoạt động. Tỷ lệ cao THT, HTX, LHHTX nông, lâm nghiệp, thủy sản  trong xu hướng phát triển của cả nước đẩy mạnh phát triển, liên kết sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm, ổn định sản xuất đối với hợp tác xã và thu nhập cho thành viên; đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với những hoạt động của khu vực kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm, Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực bám sát các nội dung, tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ công tác như: Chủ động tham mưu, đề xuất triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tích cực chủ động tham mưu xây dựng Luật Hợp tác xã và hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023) và đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên;…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 09/NQ-CP về phát triển kinh tế tập thể, HTX và Chỉ thị số 19/CT-TTg về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; triển khai Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Đề án thí điểm thành lập Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đề án thành lập hoặc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng về Luật Hợp tác xã; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, cẩm nang về Luật Hợp tác xã; tổ chức thi tìm hiểu về Luật HTX; chủ động phối hợp tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã; tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã; đẩy mạnh tiến độ triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo Nghị quyết 06/NQ-LMHTXVN ngày 06/01/2023 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; huy động các nguồn lực thực hiện tư vấn, hỗ trợ HTX, LHHTX và phát triển thành viên; phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cho HTX, LHHTX, THT giai đoạn 2023-2025; tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chương trình, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, HTX được Chính phủ giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.

Tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả Kế hoạch Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023) và các phong trào thi đua hướng vào thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những cố gắng, đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023. Những ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ tại Hội nghị đều được tiếp thu, tổng hợp để bổ sung trình tại Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần tới.

Lê Huy

Nguồn: VCA