Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình quan trọng của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chiều ngày 5/01, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức “Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 12/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông tin, trong tháng cuối năm 2021, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Thông báo kết luận số 896/TB-LMHTXVN ngày 8/12/2021; Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã tập trung chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thành viên khôi phục sản xuất kinh doanh; các Cụm, khối thi đua của hệ thống triển khai tổng kết công tác năm 2021. Song song với đó là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19″.

Bên cạnh việc tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc, công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vẫn được duy trì, diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Lễ Ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030; Thực hiện tốt và tham gia các hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 503/CTr-LMHTXVN và các công việc khác theo Công văn số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ…

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các công tác như tích cực phối hợp với các bộ, ngành cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định nội bộ của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện Công tác kế hoạch, nghiên cứu khoa học; Hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra…

Trong tháng 12 vừa qua, với hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác kiểm tra, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại 08 Liên minh HTX tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Định, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái. Song song với đó tiếp tục hoàn thiện nội dung mẫu phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương; Tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thắng Lợi; Triển khai Kế hoạch số 758/KH-LMHTX ngày 26/10/2021 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện giám sát, báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021…

Trong công tác hợp tác quốc tế, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổng hợp, hoàn thiện các Biên bản ghi nhớ giữa VCA và Satake Nhật Bản, Thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam và Công ty cổ phần Sorimachi Nhật Bản, tiếp tục làm việc với một số tổ chức như làm việc về phương án hợp tác với Satake và đề xuất hợp tác của PGS Trần Đăng Xuân; tiếp và chia tay TGĐ Ngân hàng Nonghuyp Bank tại Hà Nội nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, đại diện Ban Hợp tác quốc tế báo cáo.

Theo đánh giá của ông Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn Phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trên cơ sở các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam; Thông báo số 896/TB-LMHTXVN ngày 8/12/2021; tháng 12/2021, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai hoàn thành các công việc quan trọng, trọng điểm trong tháng.

Một số các công việc trọng tâm được Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh tại phần kết luận Hội nghị, cần thực hiện trong thời gian tới như: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, dự kiến trung tuần tháng 01/2022 với các điểm cầu tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; Chuẩn bị nội dung và điều kiện làm việc với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chuẩn bị tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương theo các kế hoạch đã được ban hành; Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 4, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 4; chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam vào ngày 21/01/2022; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về Điều lệ, Chương trình 503…; hoàn thành bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và  ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 45/NĐ-CP về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX…

Nguồn: VCA