Tập huấn xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Ngày 14/12/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định tổ chức lớp “Tập huấn cán bộ hợp tác xã về chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” với Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Nam Định. Thời gian tập huấn từ ngày 14-16/12/2023. Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định và đại diện các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

báo cáo kết quả mức độ chuyển đổi số

Tại lớp Tập huấn, các đại biểu được nghe Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường báo cáo kết quả mức độ chuyển đổi số và giải pháp xây dựng chợ sản phẩm trực tuyến cho các hợp tác xã (HTX).

Khai mạc lớp tập huấn xây dựng

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định chia sẻ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thuận lợi khó khăn khi triển khai các chương trình hỗ trợ và một số giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể… Đồng chí Dương Anh Tuấn cũng đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, mở rộng nội dung hỗ trợ để việc triển khai chương trình chuyển đổi số cho HTX được thuận lợi và đáp ứng thời đại số như hiện nay.

Theo Bùi Mạnh – vca.org.vn