Tập huấn vận hành thương mại điện tử trên nền tảng số

Ngày 15/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử cho HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.