Ra mắt Hợp Tác Xã Nhà Xanh Toàn cầu

Chiều ngày 4/11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tổ chức lễ khai trương, ra mắt Hợp Tác Xã Nhà Xanh Toàn cầu.

Lễ khai trương và ký kết hợp đồng chiến lược

Tham dự lễ Khai trương và Ký kết hợp tác chiến lược có ông Phạm Công Bằng, Uỷ viên Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng giám đốc Quỹ Phát triển Hợp tác xã Việt Nam; ông Vũ Quang Phong, Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Phong, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội cùng nhiều đại diện các đơn vị thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ …  

 

Hợp Tác Xã Nhà Xanh Toàn cầu được thành lập để quy tụ các nguồn lực xã hội, hợp tác tổ chức hoạt động dịch vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư và dịch vụ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế, liên kết hợp tác với các Tổ Hợp Tác, Hợp Tác Xã, Liên hiệp Hợp Tác Xã trong đầu tư sản xuất công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.

Tại buổi khai trương, lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Hợp Tác Xã Nhà Xanh Toàn cầu với các đơn vị cũng được tiến hành.

Trong khuôn khổ của lễ khai trương, hợp tác xã ký kết hợp tác chiến lược cùng các đơn vị