Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ

Chiều 17/3 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ; cùng một số lãnh đạo các Ban, Vụ trực thuộc hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện đề khu vực KTTT, HTX tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển KTTT, HTX và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa theo kịp tình hình thực tế. Việc đánh giá hiệu quả, đóng góp của KTTT trong nền kinh tế cũng chưa đầy đủ dẫn đến nhận thức của một số Bộ, ngành, địa phương về KTTT, HTX còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, để khu vực KTTT, HTX và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu một số đề xuất kiến nghị về chức năng nhiệm vụ, vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ,… với mong muốn Bộ Nội vụ hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, cũng như ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện để hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của mình trong phát triển KTTT, HTX.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng KTTT mà nòng cốt là HTX là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích và phát triển. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao vị trí, vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong phát triển KTTT, HTX. Thời gian qua hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao rất tích cực, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Hội. Đặc biệt là đảm bảo đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tuân thủ đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức phi chính phủ tiếp tục tập hợp những khó khăn, vướng mắc của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để tổng hợp, hoàn thiện, trình phê duyệt. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí đề nghị Vụ Tổ chức – Biên chế, Vụ Công chức – Viên chức, Vụ Tiền lương nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Một số hình ảnh lưu niệm tại buổi làm việc:

Lê Huy

Nguồn VCA