Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 30/12, Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được diễn ra, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đồng chủ trì Lễ ký kết.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết

Lễ ký kết diễn ra nhằm định hướng các nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Trong thời gian tới, Uỷ ban dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phối hợp trong thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030..

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký phối hợp công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, trong giai đoạn này, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để nguồn lực thực hiện Chương trình phát huy hiệu qủa, đạt được mục tiêu của Quốc hội, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS, cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Liên minh HTX Việt Nam.

Việc hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác là rất quan trọng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và điều kiện đặc thù ở vùng DTTS và miền núi. Chia sẻ về đặc điểm tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX sẽ tạo cơ hội về công ăn việc làm, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, hướng đến thị trường lớn cho vùng đồng bào DTTS; góp phần khai thác tiềm tăng, thế mạnh, tri thức vùng DTTS, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc nhấn mạnh.

Nhân đây, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị các đơn vị liên quan thuộc hai cơ quan cần cụ thể hóa Chương trình phối hợp thành những nhiệm vụ hằng năm với mục tiêu cụ thể. Liên minh HTX Việt Nam có báo cáo đánh giá rà soát lại toàn bộ tình hình hoạt động của các mô hình HTX, tổ hợp tác vùng DTTS và miền núi để làm căn cứ, triển khai hiệu quả các mô hình trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định, trong hai năm gần đây, hoạt động của Liên minh HTX tập trung phần lớn vào địa bàn vùng DTTS và miền núi vì đây là địa bàn tiềm năng để phát triển chuỗi giá trị. Tỷ lệ hoạt động hiệu quả trên địa bàn DTTS và miền núi rất cao.

Trong giai đoạn tới, Liên minh HTX Việt Nam xác định, vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục là địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thể hiện quyết tâm và tin tưởng, Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan sẽ được triển khai có hiệu quả, đúng đối tượng, địa bàn, phát huy nguồn lực, tạo giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho đồng bào vùng DTTS.

Trong công tác phối hợp triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Với giai đoạn 2021-2025, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030

Trên cơ sở các nội dung, tiểu dự án, dự án Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì, Ủy ban Dân tộc giao các Vụ, đơn vị tham mưu hoạt động phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam thực hiện một số nội dung tiểu dự án, dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng DTTS và miền núi; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; biểu dương, tôn vinh điển hình tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật  cho đồng bào…

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2030.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đọc Báo cáo tóm tắt Chương trình phối hợp

Đồng chí Phạm Minh Điển, Trưởng Ban Kế hoạch – Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Lễ ký kết

Quang cảnh Lễ ký kết tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Lãnh đạo hai cơ quan trao quà Kỷ niệm và chụp hình tại Lễ ký kết

Quỳnh Trang – Lê Huy

Nguồn VCA