Làm sao để hợp tác xã không bỏ lỡ ‘chuyến tàu’ chuyển đổi số