Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam: Kinh tế tập thể, HTX khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân

-4594-1698405963.jpg

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân khẳng định, chặng đường 30 năm thể hiện rõ những thành tựu mà Liên minh HTX Việt Nam cũng như khu vực kinh tế tập thể, HTX đã đạt được.

Ngày 27/10, phát biểu tại lễ Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân khẳng định, chặng đường 30 năm thể hiện rõ những thành tựu mà Liên minh HTX Việt Nam cũng như khu vực kinh tế tập thể, HTX đã đạt được.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có HTX. Nói tóm lại, HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều”, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng: hiểu một cách đơn giản, đây là cách hùn hạp để làm ăn. Và muốn kinh tế phát triển thì phải cùng nhau hạp lại.

-3951-1698405963.jpg

Quang cảnh lễ Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Liên minh HTX Việt Nam 30 năm qua, không thể không nhắc đến các tổ chức tiền thân hỗ trợ cho các HTX từng bước phát triển. Đó là vào năm 1955, Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam được thành lập; đến năm 1961 thành lập Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp Việt Nam.

Năm 1991, Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất 2 tổ chức trên. Ngày 30/10/1993, Đại hội đại biểu toàn quốc các HTX Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành, thông qua Điều lệ Hội đồng Trung ương Liên minh các HTX Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 6 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhìn vào con số gần 30.000 HTX đến thời điểm hiện nay, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng kinh tế tập thể, HTX là một tổ chức hội đặc thù khi đang thu hút một lực lượng không nhỏ nông dân. Điều này khẳng định kinh tế tập thể, HTX có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Chính vì vậy, để tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị:

Một là, toàn bộ hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức đoàn thể về bản chất của kinh tế tập thể, HTX. Có như vậy, các HTX mới có điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức hội nghề nghiệp cũng như đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp.

-3771-1698405963.jpg

Nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Tiến Quân đánh giá, các HTX ngày càng phát triển và thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hai là, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục cùng các bộ ban ngành hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về kinh tế tập thể nhằm tạo điều kiện thu hút người dân tham gia thành lập HTX, giúp người dân hạn chế những khó khăn trong thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ba là, đổi mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, HTX để Liên minh HTX Việt Nam thực sự là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các HTX.

Bốn là, lan tỏa mong muốn của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, của các HTX đến các cơ quan chính quyền địa phương nhằm giúp kinh tế tập thể tại các địa phương phát triển đúng hướng, đúng bản chất.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Quân, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chia sẻ, Liên minh HTX Việt Nam đã góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế tập thể, HTX, củng cố và thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX thời gian qua.

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, kinh tế tập thể, HTX được Đảng và Nhà nước khẳng định là có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, tiếp tục hoàn thiện hệ thống Liên minh, thu hút đông đảo người dân vào các HTX là việc không thể bỏ qua.

Huyền Trang – Phạm Hòa