Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 21/1, Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đoàn kết, kỷ cương, thống nhất, triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX); khu vực KTTT, HTX cơ bản duy trì sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng tuy giảm nhưng số lượng thành lập mới HTX vẫn tăng; việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội, khu vực KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá trong năm vừa qua Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc đã tích cực chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Liên minh HTX Việt Nam. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, từ đó tạo không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Dù vậy, một số chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị chưa hoàn thành theo kế hoạch như: đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, xúc tiến thương mại, tổ chức một số sự kiện quan trọng, triển khai một số đề án do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch Covid-19 có thể vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều lệ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển hiệu quả bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid 19; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, thu hút ngày càng đông đảo thành viên HTX, tổ hợp tác.

Lễ trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

Nhân dịp này, Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ trao Kỷ niệm trương của Ban Tuyên giáo trung Ương và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường vì có đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban chấp hành Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng trao Giấy khen cho 38 Đảng viên và 5 Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Lê Huy

Nguồn VCA