Hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã phát triển kinh tế bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng ngập mặn tại tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm rừng ngập mặn sản xuất và đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển mô hình HTX lâm nghiệp bền vững, chống biến đổi khí hậu”, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức nghiệm thu và đánh giá kết quả hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã phát triển kinh tế bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng ngập mặn tại tỉnh Bạc Liêu vào sáng ngày 27/7/2023.

Trong buổi làm việc, đại diện Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm hỗ trợ cho HTX Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản 30/4 thuộc xã Vĩnh Hậu, Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu với sự có mặt của ông Lâm Sơn Hoài Phong – Trưởng ban Phát triển và quản lý HTX – Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu.

Hình 1. Đại diện LMHTX tỉnh Bạc Liêu (Bên phải), Đại diện HTX DVNTTS 30/4 (bên trái), cán bộ Viện KHCN&MT (Giữa).

Buổi làm việc diễn ra trong không khí vui mừng và phấn khởi. Ông Đặng Văn Ngọc – Giám đốc HTX DV NTTS 30/4 và các thành viên trong Hội đồng quản trị cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường và Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu.

Bà Vũ Thị Khắc – đại diện tổ công tác phát biểu và mong muốn HTX Dịch vụ NTTS 30/4 sử dụng sản phẩm hỗ trợ có hiệu quả, phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn làm điển hình cho các HTX trong tỉnh và khu vực.

INOSTE