Cần phát huy ‘Tinh hoa của VCA, đặc sắc của các đơn vị, đổi mới sáng tạo’

Chiều ngày 10/12, tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Bộ, khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Liên minh HTX Việt Nam (VCA) đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Khối thi đua có 14 thành viên, với chức năng tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX Việt Nam và triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: đào tạo, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, chương trình kinh tế- xã hội, tuyên truyền,…

Năm 2021, với chủ đề ” Đoàn kết – Kỷ cương- Bứt phá- Sáng tạo- Hiệu quả”, các đơn vị trong khối đã thi đua, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt rất nhiều thành tích. Tiêu biểu phải kể đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác tuyên truyền và ban hành các văn bản về thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua, đặc biệt là công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…

20211210-165800-2-1639141499-2221-163914

Đại diện các đơn vị trong khối thi đua chụp ảnh lưu niệm với PCT Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thịnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được trong năm 2021: Hoạt động của Qũy hỗ trợ phát triển HTX trong năm qua làm được rất nhiều việc. Trong đó việc nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đã hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, thành viên, HTX được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Chương trình xúc tiến thương mại tạo ra hiệu ứng, kết quả thiết thực cho hàng chục nghìn tấn sản phẩm của các HTX. Sự phát triển kinh tế ngành của các doanh nghiệp đã tạo ra những kết quả nhất định, tạo nguồn lực hỗ trợ Liên minh và các HTX. Các đơn vị đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cũng chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị gặp phải trong năm qua nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid đến hoạt động của các đơn vị, cũng như những cơ chế chính sách hoạt động cho các đơn vị còn nhiều khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ…

“Thời gian tới, chúng ta cần chủ động thính ứng an toàn, hiệu quả với dịch Covid 19; Vượt qua thách thức khó khăn; Chung tay đoàn kết để ổn định, phát triển sự nghiệp của đơn vị cũng như kinh tế hợp tác, HTX. Đặc biệt các đơn vị cần phát huy “Tinh hoa của VCA, đặc sắc của các đơn vị, đổi mới sáng tạo” – Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh gợi mở một số nhiệm vụ để khối thi đua thực hiện trong năm 2022.

20211210-154209-1639141511-8745-16391415

Đại diện Qũy hỗ trợ phát triển HTX phát biểu ý kiến.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực và Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, năm 2021 hoạt động của khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đã thu được những kết quả khả quan, từng bước đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động của khối thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa kế hoạch , nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành. Luôn bám sát việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến.

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong khối luôn nhận rõ về vị trí, vai trò tác dụng của công tác thi đua, các đơn vị trong khối đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và các bộ, ngành trung ương phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn khối…

20211210-160511-1639141523-7277-16391415

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại buổi tổng kết, khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đã đưa ra 12 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2022. Trong đó có các nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua ” Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh và bền vững”, “Xây dựng hệ thống Liên minh HTX các cấp vững mạnh” với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua với mục tiêu mỗi đơn vị đều có điển hình tiên tiến tiêu biểu. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung thi đua, tuyên dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến…

Cũng tại hội nghị này, các đơn vị đã giới thiệu và bầu Qũy hỗ trợ phát triển HTX làm khối trưởng Khối thi đua và trường Bồi dưỡng cán bộ HTX miền Nam làm khối phó năm 2022.

Thanh Vân

Nguồn: Vnbusiness