60 học viên được tập huấn về hỗ trợ phát triển kinh tế, hợp tác xã

(BLC) – Trong 2 ngày (18-19/10), Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (CN&MT) – Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử cho các thành viên HTX, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là đại diện một số HTX, hội viên nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các học viên được triển khai, học tập các nội dung: Chương trình hành động số 31  CT/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Luật HTX năm 2023 và giới thiệu một số nghị quyết liên quan của HĐND tỉnh như: nghị quyết số 09/2019 /NQ-HĐND ngày 22/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn; nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 – 2025.

Ban Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn học viên sử dụng quét mã QR phục vụ khai thác tài liệu.

Các học viên được hướng dẫn sử dụng quét mã QR để khai thác tài liệu.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch nông sản Hoptacxa.vn; giới thiệu cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm HTX; xây dựng và phát triển thương hiệu…

Tiến sỹ Lê Tuấn An – Viện trưởng Viện Khoa học CN&MT (Liên minh HTX Việt Nam)  phát biểu khai mạc.

Tiến sỹ Lê Tuấn An – Viện trưởng Viện Khoa học CN&MT phát biểu tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Tiến sỹ Lê Tuấn An – Viện trưởng Viện Khoa học CN&MT khẳng định: Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh cho các HTX và nông dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu.

Thu Trang – Ánh Hồng

Nguồn: Baolaichau.vn