Yên Bái khởi sắc kinh tế tập thể

Khép lại năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về số lượng, chất lượng. Nhiều mô hình HTX kiểu mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị mở rộng liên doanh, liên kết góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

Xử lý nguyên liệu chế biến tại Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
Xử lý nguyên liệu chế biến tại Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Có thể nói, từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực cùng với chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh như: hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX đã tạo được nguồn lực hỗ trợ cho KTTT, HTX phát triển. Hàng năm, với vai trò của mình, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong năm, thông qua các nguồn vốn từ các Quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý đã tư vấn, xây dựng dự án đầu tư cho nhiều HTX đổi mới dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động đáp ứng yêu cầu thị trường. Tính riêng năm 2023, đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số tiền 8,113 tỷ đồng, giúp các HTX tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt về mặt kinh tế – xã hội.

Bên cạnh gỡ khó về vốn cho các HTX, Liên minh HTX đã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho các HTX. Liên minh HTX tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu trên 260 lượt sản phẩm đặc sản địa phương của các HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh.
Giới thiệu, kết nối cho các doanh nghiệp tại Hà Nội liên kết hợp tác chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm gà H’Mông thương phẩm với sản lượng 4.000 con/tháng cho các HTX chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại giữa Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận; ký biên bản ghi nhớ và giới thiệu trên 50 sản phẩm OCOP của các HTX, doanh nghiệp tới các HTX, doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, Bắc Giang…
Bên cạnh đó, Liên minh HTX đã tích cực hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp thành viên đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; xây dựng “chợ sản phẩm trực tuyến” của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT. Đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; xây dựng sản phẩm OCOP. Nhờ làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, khép lại một năm với nhiều khó khăn, thách thức, khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Trong năm, toàn tỉnh thành lập mới 104 HTX và  570 tổ hợp tác. Tính hết năm 2023, toàn tỉnh có 728 HTX và 5.515 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực. Không chỉ phát triển về số lượng, mà chất lượng và hiệu quả hoạt động các các HTX ngày càng tăng. Nhiều mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị đã hình thành và phát triển, kinh doanh hiệu quả như: mô hình sản xuất chè đen thành phẩm xuất khẩu của HTX Dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, HTX Vạn Hoa (Văn Chấn); mô hình sản xuất quế hữu cơ xuất khẩu của HTX Quế Hồi Việt Nam; mô hình sản xuất, chế biến măng tre Bát độ của các HTX tại huyện Trấn Yên.
Ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Hoạt động của HTX tạo sức lan tỏa cao khi ngày càng nhiều HTX kiểu mới, điển hình được nhân rộng; số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh với chất lượng được nâng cao; tổng vốn điều lệ của các HTX đạt trên 1.754 tỷ đồng; doanh thu bình quân của  một HTX đạt 2,1 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân đạt 450 triệu đồng; các HTX giải quyết việc làm thường xuyên cho 9.600 lao động với thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 49 tỷ đồng; hoạt động của HTX, tổ hợp tác đã góp phần quan trọng phát triển văn hóa cộng đồng dân cư; đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới trên 80 HTX; đảm báo có 62% số HTX đang hoạt động đạt từ loại khá trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt 63 triệu đồng/người/năm. Để hoàn thành mục tiêu này, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác trên địa bàn; tiếp tục tư vấn, hỗ trợ HTX đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, quản trị HTX, quản lý tài chính; hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ các quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý; hỗ trợ các HTX xây dựng liên kết chuỗi giữa các thành viên, giữa HTX với HTX gắn với phát triển sản phẩm chủ lực địa phương; đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho các HTX.
Văn Thông/ Theo báo Yên Bái