Xây dựng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị

Chiều ngày 5/7, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác lựa chọn, xây dựng, nhân rộng mô hình Hợp tác xã (HTX) ứng dụng công nghệ cao liên kết theo hướng chuỗi giá trị, hiệu quả bền vững và Quy chế hỗ trợ HTX phát triển sản xuất; một số nội dung về công tác đào tạo. Hội nghị được thực hiện trực tuyến với 2 điểm cầu cơ quan Thường trực khu miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh: việc xây dựng các Quy chế trong công tác xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị là hết sức cần thiết. Điều này thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo Điều lệ, cũng như tăng cường sự liên kết giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh và các HTX. Thông qua các mô hình, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của các HTX, từ đó kịp thời kiến nghị với Đảng, Chính phủ sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các Quy chế: Quy chế lựa chọn, xây dựng, nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao liên kết theo hướng chuỗi giá trị, hiệu quả bền vững; Quy chế hỗ trợ HTX phát triển sản xuất; Công tác đào tạo cấp chứng chỉ trình độ sơ cấp cho HTX (quản trị HTX, kế toán HTX và kiểm soát HTX), bồi dưỡng về tư vấn xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị. Các đại biểu đều đồng tình và thống nhất đối với sự cần thiết xây dựng các Quy chế này.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng đề nghị Ban Chính sách & Phát triển HTX (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị để nhanh chóng hoàn thiện bộ 02 Quy chế về công tác xây dựng và hỗ trợ HTX liên kết theo chuỗi giá trị, sớm đưa vào thực tiễn.

Lê Huy

Nguồn: https://vca.org.vn/xay-dung-mo-hinh-hop-tac-xa-ung-dung-cong-nghe-cao-lien-ket-theo-chuoi-gia-tri-a22950.html