Tập trung triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024

Ngày 01/3, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam tháng 02/2024; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực; Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Trung – Tây Nguyên và phía Nam; Trưởng các Ban tham mưu, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Văn phòng Đảng ủy. Hội nghị được diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024; Báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2024; Báo cáo tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan; Báo cáo tổng hợp chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tháng 02/2024.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 02/2024, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện một số công việc như:  Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 (Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 07/02/2024) và các Đề án, Kế hoạch chi tiết về tôn vinh HTX tiêu biểu; Làm việc với Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất giải pháp hỗ trợ HTX thành viên và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; thăm, tặng quà hộ gia đình khó khăn là thành viên HTX của một số tỉnh phía Nam; tổ chức các cuộc họp, hội ý Thường trực, làm việc với các đơn vị để giải quyết các công việc theo quy chế, quy định; …

Bên cạnh đó, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Luật HTX 2023 và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; Triển khai công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ cho thành viên; …

Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân trao Quyết định về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm tại Hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong tháng 02/2024, trên cơ sở các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 46/KH-CQLMHTXVN ngày 26/01/2024 về Kế hoạch công tác của Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam năm 2024; Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 07/02/2024 tổ chức Tháng hành động vì HTX năm 2024, cũng như công việc theo chức năng, nhiệm vụ, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 như: Tập trung triển khai Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN ngày 06/02/2024 tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024; Củng cố tổ chức, bộ máy của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; Hoàn thiện và ban hành 03 Đề án được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023: (1) Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về KTTT, HTX; (2) Đề án thí điểm thành lập và hoạt động Liên đoàn HTX lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long; (3) Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam…
Theo Quỳnh Trang – Quang Trung
Ảnh: Lê Huy (vca.org.vn)