Tập huấn “Nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử cho thành viên hợp tác xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Ngày 15-17/12/2023, Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử cho thành viên hợp tác xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên là cán bộ quản lý, thành viên một số hợp tác xã (HTX) và thành viên, hội viên Hội nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn toàn tỉnh. Các giảng viên của Viện đã giới thiệu chung về mục đích, vai trò của thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay, những khó khăn trong việc tiếp cận của đồng bào và đồng thời phổ biến kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh và một số kỹ năng về thương mại điện tử, bán hàng online. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc Hoptacxa.vn miễn phí của Viện, thực hành xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử khác.

Thông qua khóa tập huấn, các HTX, tổ hợp tác ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có thêm cơ hội, sự hỗ trợ để phát triển bền vững và tiếp cận với chuyển đổi số, thương mại điện tử cũng như nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế cho các sản phẩm.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, khu vực miền núi nghèo của tỉnh có khoảng 190 HTX đang hoạt động. Tuy nhiên, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, địa hình xa xôi cách trở nên hiệu quả hoạt động của các HTX không cao. Song với sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo, nhiều HTX ở khu vực miền núi khó khăn đã xây dựng được kế hoạch sản xuất, kinh doanh triển vọng, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.

Để hỗ trợ và thúc đẩy các HTX phát triển bền vững, hội nhập với sự phát triển chung, trong khuôn khổ của khóa tập huấn, các đại biểu được chuyên gia đến từ Viện Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX Việt Nam, một số đơn vị kỹ thuật truyền thông giới thiệu về các chuyên đề, như: nâng cao ứng dụng, kỹ năng ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức TMĐT cũng như các khâu quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ gắn với phát triển thương hiệu…

Thông qua khóa tập huấn đã giúp cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác có cái nhìn rõ hơn về thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX mà cụ thể là hiểu và sử dụng chợ sản phẩm trực tuyến dành cho các sản phẩm để từ đó có thể liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Theo Mai An – vca.org.vn