Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trong năm 2021, Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho cán bộ quản lý ở các HTX trên địa bàn cả nước.

Hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ, tạo điều kiện cho nhiều HTX ở các tỉnh, thành trên cả nước tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
Hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ, tạo điều kiện cho nhiều HTX ở các tỉnh, thành trên cả nước tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Trong tháng 5-2021, Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp kiến thức về kinh doanh, thị trường, marketing, xây dựng thương hiệu sản phẩm, lập kế hoạch kinh doanh gắn với định hướng thị trường, quản trị marketing, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm; đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX và phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý HTX.

Các lớp tập huấn sẽ có sự tham gia của những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và cán bộ quản lý HTX có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, có áp dụng các quy trình sản xuất theo VietGAP, Global GAP,… để cùng nhau chia sẻ những bài học thực tế về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh, xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Qua đó, giúp các HTX từng bước nâng cao năng lực nội tại, kết nối cung – cầu giữa các HTX với doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương.

Theo báo Cần Thơ