Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển KTTT, HTX

Sáng ngày 16/4, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về tình hình phát triển Kinh tế tập thể, HTX.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu; đồng chí Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu; đồng chí Bùi Xuân Thu, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Trần Tiến Dũng cho biết; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu rất coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị trí của khu vực kinh tế tập thể và HTX trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước đưa KTTT, HTX tỉnh trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh…

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí cho biết Liên minh HTX tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức và hoạt động.

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 334 HTX và 02 Quỹ tín dụng nhân dân, 235 Tổ hợp tác. Trong đó có 242 HTX đang hoạt động có 242 HTX đang hoạt động và 94 HTX ngừng hoạt động. Số HTX thành lập mới giai đoạn 2016 – 2020 là 155 HTX, bình quân mỗi năm thành lập mới 31 HTX. Năm 2020, tỉnh thành lập 01 Liên hiệp HTX.

Theo đánh giá của ông Bùi Xuân Thu – Chủ tịch Liên minh HTX Lai Châu, các THT được thành lập đã thu hút được lao động, vốn góp qua đó nâng cao thu nhập cho thành viên, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng; Chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển; Hoạt động sản xuất kinh doanh các HTX đã đi vào chiều sâu, thúc đẩy hình thành sự liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các doanh nghiệp và người tiêu dụng. 

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam một số nội dung liên quan đến hỗ trợ đào tạo kiến thức cho cán bộ Liên minh HTX tỉnh, đào tạo nghề cho cán bộ HTX, vấn đề liên quan đến vốn hoạt động của các HTX, chương trình phát triển các HTX, tìm hướng phát triển hơn nữa cho các sản phẩm HTX của tỉnh Lai Châu v.v…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhận định rằng mô hình HTX phù hợp với điều kiện vốn có của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Chủ tịch cho rằng để khu vực KTTT, HTX của tỉnh Lai Châu phát triển bền vững, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh ngày một hiệu quả hơn trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển KTTT, HTX, trong thời gian tới Liên minh HTX Việt Nam sẽ có kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cụ thể đối với Liên minh HTX tỉnh Lai Châu về các vấn đề liên quan đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Lai Châu v.v…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền