Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/01/2024, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, tổ trưởng tổ thành viên các huyện, thành phố, các HTX thành viên.
Đồng chí Trần An Định – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị
Năm 2023, cơ bản các HTX trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một số HTX đã duy trì ổn định, hoạt động tương đối hiệu quả. Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố, vận động thành lập mới 70 HTX, đạt và vượt 75% kế hoạch; thành lập mới 12 THT vượt 20% kế hoạch, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 640 tổ chức kinh tế tập thể đăng ký hoạt động, Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút 16,3 nghìn thành viên và 28 nghìn lao động tham gia. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ trung cấp trở lên đạt 82,5%, trong đó tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học 35,1%. Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 4,54 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,58% so với năm 2022.
Trong năm hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và hoạt động phát triển kinh tế tập thể luôn nhận được sự quan tâm, khuyến khích của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong mọi hoạt động. Liên minh HTX tỉnh đã tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về KTTT ; Chủ động tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp PT KTTT; Nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ và xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, kiện toàn 10 tổ thành viên tại các huyện, thành phố, tổ chức các hoạt động gắn kết thành viên trên cùng địa bàn, tạo cầu nối giữa thành viên với cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng ở địa phương. Thông qua hoạt động của Tổ thành viên, cán bộ địa bàn đã thiết lập được hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên giữa cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viện; kịp thời thông tin, chuyển tải chủ trương chính sách, chỉ đạo của tỉnh, của ngành liên quan đến thành viên; tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của các đơn vị thành viên và các tổ chức kinh tế tập thể.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị
Hoạt động của Liên minh HTX và kinh tế tập thể tỉnh trong năm đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ngành năm 2023 thực hiện đạt và vượt, cụ thể trong số 12 chỉ tiêu, có chỉ tiêu Giải thể HTX hoạt động không đúng luật hoặc ngừng hoạt động trên 12 tháng đạt tỷ lệ thấp là 19% do nợ thuế. Chỉ tiêu xây dựng HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị mới đạt 18/20 HTX theo kế hoạch. Chỉ tiêu Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về kinh tế tập thể cho đạt kế hoạch; 9 chỉ tiêu về thành lập mới, củng cố, thu hút thành viên, kết quả sản xuất và xếp loại đều vượt so với cùng kỳ và kế hoạch giao.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những khó khăn, hạn chế trong phát triển các tổ chức KTTT như vấn đề thiếu vốn,chính sách hỗ trợ chưa kịp thời, nguồn nhân lực… Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT trong thời gian tới.
Đồng chí Lê Tuấn An, Ủy viên BTV Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,
Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và môi trường phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT, trọng tâm là triển khai thực hiện Luật HTX năm 2023. Tích cực phối hợp Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, khuyến khích hộ cá thể, doanh nghiệp tham gia HTX. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực, tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh. Chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, quản trị HTX.
Đồng chí cũng đề nghị các HTX tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực, mạnh dạn tìm các hướng đi mới hiệu quả, tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm; đồng thời tăng cường sự liên kết, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các HTX, đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình