Liên minh hợp tác xã Việt Nam làm việc tại Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Chiều 6-5, đoàn công tác của Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dẫn đầu đã khảo sát và làm việc tại một số HTX và UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa về tình hình kinh tế tập thể, HTX.

Khảo sát khu vực dự kiến xây dựng chợ đầu mối sản phẩm đặc trưng khu vực miền Trung – Tây nguyên

Đoàn đã đến khảo sát mô hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang, Liên hiệp HTX Ninh Hòa, khảo sát địa điểm xây dựng Trung tâm Thương mại trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng khu vực miền Trung – Tây nguyên (chợ đầu mối) tại xứ đồng Hà Thanh, phường Ninh Đa và làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về tình hình kinh tế tập thể, HTX.

Tại Ninh Hòa hiện có 53 tổ hợp tác, doanh thu bình quân 300 triệu đồng/năm, lãi 60 triệu đồng/năm. Số lượng HTX là 34, doanh thu bình quân 1,8 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 210 triệu đồng/năm. Các HTX, tổ hợp tác đang giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị nông sản, tạo mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, tương trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Những năm qua, nhà nước cũng đã có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho kinh tế hợp tác phát triển như: đào tạo nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ thành lập…

Mục tiêu đến năm 2025, Ninh Hòa có trên 50% số HTX khá, giỏi; trên 80% HTX hoạt động ổn định, có lãi; thu nhập bình quân của mỗi thành viên trong HTX lên 47 triệu đồng. Tại buổi làm việc, thị xã Ninh Hòa kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý HTX về kinh tế tập thể; hỗ trợ lao động có trình độ về làm việc tại các HTX; hỗ trợ kinh phí hàng năm để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm. HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam xem xét, hỗ trợ máy phun thuốc (trị giá khoảng 200 triệu đồng) cho HTX.

Liên minh HTX Việt Nam trao quà kỷ niệm cho HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao những kết quả mà kinh tế tập thể, HTX ở Ninh Hòa đã đạt được. Đề nghị Liên minh HTX tỉnh chủ trì, cùng với lãnh đạo thị xã, cấp xã, cùng với các HTX rà soát lại toàn bộ hoạt động của HTX, xem khâu nào còn yếu; rà soát toàn bộ tào sản, thành viên, các dịch vụ của HTX xem còn tồn tại chỗ nào để từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX. Trước mắt, Liên minh HTX Việt Nam sẽ xem xét, cân đối, để hỗ trợ 1 mô hình chuỗi giá trị vào 1 HTX tại Ninh Hòa; đồng ý hỗ trợ máy phun thuốc cho HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang vào cuối năm 2021.

H.Đ