Kiểm định Chất lượng Thức ăn Chăn nuôi: Tiêu chuẩn và Phương pháp

Thức ăn chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và năng suất của vật nuôi. Việc kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi không chỉ giúp đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho vật nuôi mà còn phòng ngừa những nguy cơ về an toàn thực phẩm. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (INOSTE) đã phát triển và áp dụng các phương pháp kiểm nghiệm tiên tiến để đảm bảo chất lượng thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Các Phương Pháp Kiểm Nghiệm

1. Phân Tích Hóa Học

Phân tích hóa học là một trong những phương pháp cơ bản để xác định thành phần dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm:

 • Hàm lượng protein: Đo bằng phương pháp Kjeldahl hoặc sử dụng máy phân tích protein nhanh.
 • Hàm lượng lipid: Xác định bằng phương pháp chiết Soxhlet hoặc các phương pháp sắc ký khí.
 • Hàm lượng carbohydrate: Tính toán từ các chỉ tiêu khác hoặc sử dụng phương pháp enzyme.
 • Hàm lượng khoáng chất: Sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) để đo các nguyên tố như canxi, photpho, magiê, kali, natri.

2. Phân Tích Vi Sinh

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, việc kiểm tra vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi là cần thiết. Các bước kiểm tra bao gồm:

 • Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí: Sử dụng kỹ thuật đếm khuẩn lạc trên môi trường agar.
 • Xác định các vi khuẩn gây bệnh: Như Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus bằng các kỹ thuật nuôi cấy đặc hiệu và PCR (Polymerase Chain Reaction).

3. Phân Tích Chất Độc

Thức ăn chăn nuôi có thể bị nhiễm các chất độc hại như aflatoxin, dioxin, và kim loại nặng. Các phương pháp kiểm tra bao gồm:

 • Kiểm tra aflatoxin: Sử dụng phương pháp ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) hoặc HPLC (High-Performance Liquid Chromatography).
 • Kiểm tra dioxin: Bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS).
 • Kiểm tra kim loại nặng: Sử dụng quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoặc ICP-OES.

4. Phân Tích Đặc Tính Cảm Quan

Mặc dù là một phương pháp truyền thống, nhưng đánh giá cảm quan vẫn đóng vai trò quan trọng. Các yếu tố được đánh giá bao gồm màu sắc, mùi, vị và độ ẩm của thức ăn chăn nuôi.

Quy Trình Kiểm Nghiệm

Quy trình kiểm nghiệm tại Viện KHCN&MT được thực hiện theo các bước sau:

 1. Lấy mẫu: Lấy mẫu thức ăn chăn nuôi từ các lô hàng khác nhau đảm bảo tính đại diện.
 2. Xử lý mẫu: Mẫu được xử lý sơ bộ (nghiền, trộn đều) để chuẩn bị cho các phân tích tiếp theo.
 3. Thực hiện phân tích: Tiến hành các phân tích hóa học, vi sinh, độc tố và cảm quan theo quy trình chuẩn.
 4. Đánh giá kết quả: So sánh kết quả phân tích với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để đưa ra kết luận về chất lượng thức ăn.
 5. Báo cáo và tư vấn: Cung cấp báo cáo chi tiết cho các nhà sản xuất và đưa ra khuyến nghị cải thiện chất lượng nếu cần thiết.

Việc kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi tại Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giúp đảm bảo thức ăn cung cấp cho vật nuôi đáp ứng được các tiêu chuẩn dinh dưỡng và an toàn. Sự kết hợp giữa các phương pháp phân tích tiên tiến và quy trình kiểm tra chặt chẽ không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.