Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 25/6, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Ngọc – Phó Bí thư Đảng uỷ cho biết, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và dân tộc. Từ đầu năm 2021, Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc lãnh đạo các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, hàng quý, hàng tháng, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch công tác để kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, cụ thể là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động, tích cực triển khai tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất đai và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp uỷ và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển KTTT, HTX; Chú trọng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên; đồng hành cùng các HTX để tháo gỡ, khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách; Tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ, tập trung kết nối tiêu thụ sản phẩm của HTX; Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm khai thác các nguồn lực hỗ trợ phát triển khu vực KTTT, HTX; kiện toàn tổ chức, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được tích cực triển khai

Về kết quả công tác Xây dựng Đảng, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quan tâm.

Cũng theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giám sát thường xuyên Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 03 tổ chức đảng trực thuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc những quy định về sinh hoạt Đảng, tiến hành sinh hoạt thường kỳ đều đặn hàng tháng.

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ,

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021, thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm như công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Đồng chí Phạm Công Bằng Phó Bí thư Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021. Về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh tới việc cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp uỷ cơ quan đối với cấp uỷ cấp trên, tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp và kéo dài nhưng Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc đề ra; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được triển khai kịp thời. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tương đối ổn định; các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của toàn Đảng bộ.

Nhân dịp này, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện Kinh tế hợp tác đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin: Quỳnh Trang – Quang Trung
Ảnh: Lê Huy

Nguồn: https://vca.org.vn/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-dang-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021-a22907.html