Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tháng 02, triển khai công tác tháng 3/2021

Sáng ngày 10/3, Thường trực Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tháng 02, triển khai công tác tháng 3/2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng; các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban tham mưu và đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam cho biết, tháng 02 cả nước thành lập mới 195 HTX, cụ thể: Miền Bắc: 148 HTX; Miền Trung – Tây Nguyên: 12 HTX; miền Nam: 35 HTX.

Theo đánh giá, trong tháng qua, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành địa phương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia phối hợp thực hiện công tác phòng chống COVID-19; hoàn thiện quy chế, quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX cấp tỉnh… tham gia hỗ trợ HTX, hộ nông dân tại Hải Dương tiêu thụ nông sản như Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, thông báo số 64/TB-LMHTXVN ngày 05/02/2021, Thường trực đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021.

Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 2, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Hội nghị được tổ chức trực tuyến. Qua đây, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam thống nhất cao với các chủ trường, nội dung tài liệu Ban Thường vụ trình; giao Thường trực tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tài liệu.

Về công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hải Dương đã có tác động rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của các HTX tại địa phương; để hỗ trợ các HTX tiêu thụ sản phẩm, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập Tổ Công tác hỗ trợ HTX tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hải Dương; giao Trung tâm Xúc tiến thương mại & đầu tư phối hợp với Saigon Coop và Liên minh HTX thành phố Hà Nội hỗ trợ các HTX tại Hải Dương tiêu thụ các sản phẩm nông sản; Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã kêu gọi thành viên tham gia giải cứu nông sản. Kết quả đến hết ngày 02/3/2021 hỗ trợ tiêu thụ gần 550 tấn rau, củ quả các loại, 5 tấn cá, 15 tấn gà, 500.000 quả trứng thông qua 08 điểm bán hàng, 60 cửa hàng tiện ích (Coopfood); siêu thị BigC, Lotte…

Quang cảnh Hội nghị

Về Công tác Tổ chức cán bộ: Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo Ban Kiểm tra của Thường trực Liên minh HXT Việt Nam; Ban hành 02 Quyết định chuẩn y bầu và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa; Triển khai các thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV…

Nhìn chung, trong tháng 02/2021, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Thường trực, cùng với trách nhiệm và chủ động của các ban, đơn vị trực thuộc trong triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; một số nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành như tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai; hỗ trợ các HTX tỉnh Hải Dương tiêu thụ sản phẩm…

Tháng 3/2021, căn cứ các Nghị quyết, Thông báo Kết luận của Đảng đoàn, Thường trực, các ban, đơn vị tập trung triển khai các công việc như: tập trung hoàn thiện các tài liệu và triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 2; Triển khai đúng thời hạn các công việc còn dở dang từ năm 2018 theo chỉ đại điều hành Liên minh HTX lần thứ 2; hoàn thiện nội dung và tổ chức các buổi làm việc với một số bộ, ngành trung ương như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội…Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao kết quả và chất lượng các nhiệm vụ mà Liên minh HTX Việt nam đã hoàn thành trong tháng qua đồng thời biểu dương các đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 của cơ quan được nêu trong Báo cáo, đồng chí Chủ tịch đề nghị các đơn vị có liên quan cần hết sức tập trung, chủ động và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để có thể hoàn thành được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đối với các đơn vị gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần sự giúp đỡ có thể trao đổi ngay với các đồng chí Thường trực để cùng nghiên cứu, tìm cách tháo gỡ, không để tình trạng tồn đọng, vướng mắc quá lâu dẫn tới chậm tiến độ theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền