Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hôm nay (7/4) tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam Quý I/2022, triển khai công tác Quý II/2022 và thời gian tiếp theo.

Cùng với đó Hội nghị cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung:  Báo cáo việc triển khai và xin ý kiến một số nội dung chính đề xuất xây dựng Luật HTX (sửa đổi); Báo cáo triển khai hỗ trợ Đề án xây dựng huyện Định Hóa, Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; Kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 1915/TB – số 1915/VPCP-NN ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh HTX Việt Nam năm 2022; Kế hoạch triển khai và đề cương chi tiết xây dựng Đề án thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long; Dự thảo Quy chế chế độ báo cáo và công tác thống kê tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng Bộ Nhận diện thương hiệu của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Kế hoạch tổ chức Lễ công bố “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quý I, tính đến ngày 31/3/2022, cả nước có 27.650 HTX, tăng 325 HTX so với thời điểm 31/12/2021; trong đó: 18.294 HTX nông nghiệp, 8.175 HTX phi nông nghiệp, 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Vùng có số lượng HTX nhiều nhất cả nước là Đồng bằng Sông Hồng (6.979 HTX, chiếm 25,24%), Đông Bắc (4.926 HTX, chiếm 17,82%), ít nhất là khu vực duyên hải miền Trung (1.550 HTX, chiếm 5,61%).

Quý I/2022, 55/63 tỉnh trên cả nước có HTX được thành lập mới; tổng số thành lập mới 383 HTX (đạt 25,53% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022); trong đó lĩnh vực nông nghiệp là 251 HTX (chiếm 65,54%), phi nông nghiệp là 132 HTX (chiếm 34,46%).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

Nhìn chung trong quý I/2022, HTX (nông nghiệp và phi nông nghiệp) trong cả nước, tại tất cả các vùng, miền cơ bản thích ứng với tình hình mới, thành lập mới đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định; chủ động xây dựng kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn phù hợp, linh hoạt trước điều kiện thực tiễn. Khu vực HTX đã góp phần quan trọng trong nâng cao các dịch vụ cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho thành viên và người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội chung và sự thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị

Trong quý II/ 2022, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo Nghị quyết 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các Đề án trình Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; Đẩy mạnh phát huy sáng kiến theo cụm thi đua, theo vùng; tăng cường trao đổi, liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực; tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất- năm 2022; Phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức gặp mặt của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam với các điển hình tiên tiến của khu vực kinh tế tập thể năm 2022;…

Lê Huy

Nguồn: VCA