Đơn vị kiểm nghiệm chất lượng chè, cà phê

Đơn vị kiểm nghiệm chất lượng chè, cà phê giữ vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp chè và cà phê. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm chè và cà phê tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.

Hình ảnh kiểm nghiệm chất lượng chè, cà phê

Các nhiệm vụ chính của đơn vị kiểm nghiệm chất lượng chè, cà phê bao gồm:

  1. Kiểm tra các thông số cơ bản: Họ kiểm tra các thông số như độ ẩm, tạp chất, kích thước lá, màu sắc, mùi vị, v.v. để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
  2. Phân tích hóa học: Họ tiến hành các phân tích hóa học để xác định thành phần dinh dưỡng, hàm lượng caffeine, axit amin, và các hợp chất khác trong chè và cà phê.
  3. Kiểm soát vi sinh: Họ thực hiện các xét nghiệm vi sinh để đảm bảo rằng các sản phẩm không bị nhiễm vi khuẩn, nấm mốc hoặc các tác nhân gây bệnh khác.
  4. Kiểm tra chỉ tiêu an toàn: Họ kiểm tra các mức độ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, và các chất ô nhiễm khác để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
  5. Đánh giá cảm quan: Đội ngũ kiểm nghiệm có các chuyên gia đánh giá cảm quan về mùi vị, hương liệu, và các đặc tính cảm quan khác của chè và cà phê.

Hình ảnh kiểm nghiệm chất lượng chè, cà phê

Nhờ vào các hoạt động kiểm nghiệm nghiêm ngặt này, người tiêu dùng có thể yên tâm rằng các sản phẩm chè và cà phê đảm bảo an toàn và chất lượng cao. Đây là một công việc quan trọng, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chè và cà phê.