Đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 17/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành và hơn 30 doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 334 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 4.340 thành viên; 3.790 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký đạt 38.785 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – nghiệp chiếm 11%.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước ổn định và phát triển cả về số lượng, trình độ, quy mô sản xuất, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT cũng như các sở, ngành liên quan đã triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX như: đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ về khoa học – công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất; xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như quy mô nhỏ, lẻ; thiếu sự liên kết; lúng túng trong việc định hướng phát triển lâu dài…

 Đại diện HTX nuôi ong lấy mật xã Vân Thủy nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã nêu một số kiến nghị liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn vay từ Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08); duy trì và nâng cấp sao đối với sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm); điều chỉnh thời gian nộp tiền thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản; việc quảng bá, liên kết, tiêu thụ sản phẩm….

 Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh giải đáp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã

Trong chương trình, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ những kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX. Đồng thời đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển trong thời gian tới.

Báo Lạng Sơn