Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 6/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2021 , Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị với vai trò là Cụm trưởng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

>
Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện thành viên trong Cụm bao gồm: Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Nghề cá Việt nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim đoàn Đá quý Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp cùa Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Cụm Thi đua lĩnh vực kinh tế được xây dựng với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiếp tực triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì để phát huy vai trò cá nhân trong góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm đảm bảo thống nhất, hiệu quả, cụ thể trong công tác vận động.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác xét khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm. Tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, động viên cán bộ, nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua. Đồng chí mong rằng với cương vị là Cụm trưởng, Liên minh HTX Việt Nam sẽ phát huy vai trò tinh thần chủ động của Cụm trưởng hoàn thành tốt chương trình theo kế hoạch.

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2021, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung chính như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng…

Đại diện cho Liên minh HTX Việt Nam-đơn vị giữ vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đã có từng chỉ đạo cụ thể với phương hướng hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh, dự báo nền kinh tế có sự khả quan hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hạn hán và đại dịch COVID-19, vì vậy đề nghị các thành viên trong Cụm phối hợp chặt chẽ với nhau phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí, phương thức chấm điểm, bình xét thi đua phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trực thuộc khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền