Ảnh hưởng của Chứng nhận VietGAP đến thị trường nông sản Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa, thị trường nông sản ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Để đáp ứng nhu cầu đó, Việt Nam đã triển khai chương trình Chứng nhận VietGAP nhằm nâng cao chất lượng nông sản và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt

Chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là một tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp trồng trọt, bao gồm rau, củ, quả, cây công nghiệp và hoa. Mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP là để đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tiêu chuẩn VietGAP được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp bền vững và an toàn, gồm 10 tiêu chí cơ bản. Các tiêu chí này bao gồm quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nước và sử dụng phân bón, chất cấp dưỡng, hạt giống và phương pháp nuôi trồng.

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng là đơn vị đào tạo và cung cấp kiểm tra, giám định chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc đào tạo nhân lực về các tiêu chuẩn này là rất cần thiết để nâng cao nhận thức và chất lượng sản xuất của người nông dân.

Chứng nhận VietGAP là gì?

Chứng nhận VietGAP là một giấy chứng nhận do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản theo đúng quy định của tiêu chuẩn VietGAP. Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng 03 năm và được coi là bằng chứng về việc sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn VietGAP. Các doanh nghiệp và người nông dân khi đã có loại chứng nhận này sẽ được phép sử dụng logo VietGAP trên sản phẩm của mình.

Quá trình cấp Chứng nhận không chỉ dừng lại ở việc đánh giá sản phẩm cuối cùng mà còn bao gồm cả việc kiểm tra các bước sản xuất từ khâu trồng trọt, thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Điều này đảm bảo tính khép kín của quá trình sản xuất và đặc biệt là đảm bảo an toàn, chất lượng của sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Quy trình cấp Chứng nhận VietGAP trồng trọt 

Quy trình cấp Chứng nhận VietGAP theo quy định của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường gồm các bước sau:

  1. Đăng ký: Tổ chức hoặc cá nhân sản xuất nông sản có thể đăng ký xin Chứng nhận VietGAP tại Viện
  1. Kiểm tra sơ bộ: Viện sẽ kiểm tra sơ bộ các thông tin và hồ sơ của tổ chức/cá nhân đăng ký để đánh giá khả năng thực hiện tiêu chuẩn VietGAP.
  1. Đánh giá sản phẩm: Sau khi được chấp thuận, Viện sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm của tổ chức/cá nhân theo tiêu chuẩn VietGAP và đánh giá chất lượng sản phẩm.
  1. Kiểm tra hoạt động sản xuất: Đội ngũ cán bộ của Viện sẽ thực hiện kiểm tra các hoạt động sản xuất, quản lý và bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất của tổ chức/cá nhân.
  1. Cấp giấy Chứng nhận: Nếu sản phẩm và quá trình sản xuất đều đạt yêu cầu, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ cấp Chứng nhận VietGAP cho tổ chức/cá nhân và giám định lại sau mỗi năm để đảm bảo tính liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn.

Lợi ích của Chứng nhận đối với người nông dân

Ngoài việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, loại giấy tờ này còn có nhiều lợi ích đối với người nông dân. Các lợi ích đó bao gồm:

  • Tăng giá trị sản phẩm: Sản phẩm có Chứng nhận VietGAP sẽ có giá trị cao hơn và được các doanh nghiệp mua với giá cao hơn so với sản phẩm không có chứng nhận.
  • Tiếp cận thị trường quốc tế: Đây là bằng chứng về việc sản phẩm đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận và xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khó tính.
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất: Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ giúp người nông dân tăng năng suất và giảm thiểu chi phí, quản lý tốt hơn các hoạt động sản xuất để đạt được yêu cầu của tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh ngày nay, Chứng nhận VietGAP đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho nguồn sản phẩm nông nghiệp, từ đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho nông sản Việt Nam. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân đạt được Chứng nhận VietGAP thông qua việc xây dựng mô hình sản xuất bền vững và đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, việc triển khai Chứng nhận VietGAP vẫn còn đối mặt với những thách thức, cần có sự hỗ trợ và định hướng phát triển mới trong tương lai để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chương trình.