Sinh hoạt chi đoàn Viện Khoa học công nghệ và Môi trường ngày 19.5.2023

       Nhằm triển khai Kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm, cũng như hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022 – 2027, và kiện toàn bộ máy Ban chấp hành chi đoàn năm 2023, Chi đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt ngày 19.5.2023.

       Tới tham dự buổi sinh hoạt có đông đủ các đồng chí đoàn viên chi đoàn, đại diện Ban chấp hành chi đoàn, đồng chí Vũ Thị Khắc – Bí thư chi đoàn đã phát động cuộc thi tìm hiểu Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh buổi sinh hoạt của chi đoàn.

       Cũng tại buổi sinh hoạt, Ban chấp hành chi đoàn cùng với các đoàn viên đã tổ chức bầu cử và ứng cử các đoàn viên tiêu biểu, có năng lực và phẩm chất bổ sung vào Ban chấp hành Chi đoàn khoá 2022 – 2027.

       Kết quả, Đồng chí Phạm Trung Bắc và đồng chí Phan Thị Hạnh đã được bầu cử vào Uỷ viên Ban chấp hành chi đoàn Viện Khoa học công nghệ và Môi trường khoá 2022 – 2027, trong đó đồng chí Phạm Trung Bắc được đề cử làm Phó bí thư Ban chấp hành chi đoàn.

Ban chấp hành chi đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường

       Chi đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là một trong 03 chi đoàn hoạt động mạnh khối Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam, năm 2023, chi đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ban chấp hành chi đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường.;