Quan trắc các thông số nước mặt – Giải pháp quan trọng cho quản lý tài nguyên nước bền vững

Tổng quan về quan trắc nước mặt

Nước mặt, bao gồm các sông, hồ, ao, đầm phá và các nguồn nước mặt khác, là một trong những nguồn tài nguyên nước quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Chất lượng và số lượng của các nguồn nước mặt này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội, sức khỏe cộng đồng, cũng như sự cân bằng sinh thái của hệ sinh thái. Do đó, việc quan trắc các thông số của nguồn nước mặt là rất cần thiết.

Hình ảnh quan trắc nước mặt

Quan trắc nước mặt là việc thu thập và phân tích dữ liệu về các đặc trưng lý, hóa, sinh học của nguồn nước mặt như lưu lượng, nhiệt độ, pH, hàm lượng ô xy hòa tan, độ đục, chất dinh dưỡng, vi sinh vật, v.v. Dữ liệu này được sử dụng để đánh giá chất lượng và số lượng của nguồn nước, cũng như để phát hiện các vấn đề và nguy cơ liên quan đến tài nguyên nước.

Quan trắc nước mặt là một công cụ quan trọng trong quản lý tài nguyên nước bền vững. Thông qua quan trắc, các nhà quản lý nước có thể:

 • Xác định xu hướng và mức độ thay đổi của chất lượng và số lượng nước qua thời gian.
 • Phát hiện sớm các vấn đề về ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.
 • Đánh giá hiệu quả của các chính sách, biện pháp quản lý tài nguyên nước.
 • Lập kế hoạch và đưa ra các quyết định quản lý tài nguyên nước một cách hiệu quả.

Vì vậy, việc quan trắc các thông số nước mặt là nhiệm vụ then chốt trong công tác quản lý tài nguyên nước của các quốc gia trên toàn thế giới.

Các thông số quan trọng trong quan trắc nước mặt

Khi quan trắc nước mặt, các thông số chính cần được theo dõi bao gồm:

 1. Thông số lý:
  • Lưu lượng (Flow rate): Lượng nước chảy qua một mặt cắt ngang của sông, hồ trong một đơn vị thời gian.
  • Nhiệt độ (Temperature): Nhiệt độ của nước, ảnh hưởng đến nhiều quá trình hóa học, sinh học trong nước.
  • Độ đục (Turbidity): Mức độ trong suốt của nước, do sự có mặt của các chất lơ lửng như bùn, cát, phù sa, v.v.
  • Độ dẫn điện (Electrical conductivity): Khả năng dẫn điện của nước, phản ánh nồng độ các ion hòa tan.
 2. Thông số hóa:
  • pH: Chỉ số tính axit/kiềm của nước, ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh học.
  • Ô xy hòa tan (Dissolved oxygen – DO): Lượng ô xy hòa tan trong nước, cần thiết cho sự sống của sinh vật thủy sinh.
  • Chất dinh dưỡng (Nutrients): Như nitơ, photpho, các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của tảo và thực vật thủy sinh.
  • Kim loại nặng (Heavy metals): Như thủy ngân, chì, cadimi, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và đời sống thủy sinh.
  • Các chất hữu cơ (Organic substances): Như dầu mỡ, hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến chất lượng nước.
 3. Thông số sinh học:
  • Sinh vật chỉ thị (Indicator organisms): Như vi khuẩn coliform, tảo, giúp đánh giá mức độ ô nhiễm nước.
  • Đa dạng sinh học (Biodiversity): Sự phong phú về loài, số lượng các sinh vật thủy sinh, phản ánh sự cân bằng của hệ sinh thái.

Việc theo dõi các thông số này sẽ cung cấp thông tin toàn diện về tình trạng và diễn biến của nguồn nước mặt, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp.

Các phương pháp và công nghệ quan trắc nước mặt

Để thực hiện công tác quan trắc nước mặt, các phương pháp và công nghệ chính được sử dụng bao gồm:

 1. Quan trắc tại hiện trường (In-situ monitoring):
  • Đo đạc trực tiếp các thông số tại vị trí lấy mẫu bằng các thiết bị đo cầm tay hoặc trạm quan trắc tự động.
  • Lấy mẫu nước để phân tích trong phòng thí nghiệm.
  • Phương pháp này cung cấp dữ liệu chính xác, đáng tin cậy về điều kiện thực tế của nguồn nước.
 2. Quan trắc từ xa (Remote sensing):
  • Sử dụng ảnh vệ tinh, radar, máy bay không người lái để thu thập dữ liệu về các thông số như nhiệt độ bề mặt, độ đục, diện tích bề mặt nước.
  • Phương pháp này có thể quan trắc diện rộng, liên tục, nhưng độ chính xác thường thấp hơn quan trắc tại hiện trường.
 3. Mô hình hóa và dự báo (Modeling and forecasting):
  • Sử dụng các mô hính toán học, phần mềm để mô phỏng, dự báo diễn biến của các thông số nước mặt dựa trên dữ liệu quan trắc.
  • Giúp dự báo sớm các tình huống như lũ lụt, ô nhiễm, giúp chủ động trong quản lý.
 4. Công nghệ số hóa và truyền dữ liệu:
  • Sử dụng các thiết bị điện tử, cảm biến để thu thập dữ liệu một cách tự động, liên tục.
  • Truyền dữ liệu về các trung tâm xử lý thông qua mạng viễn thông, internet của vạn vật.
  • Giúp nâng cao tính chính xác, kịp thời của dữ liệu quan trắc.
 5. Xử lý và phân tích dữ liệu:
  • Sử dụng phần mềm, công cụ phân tích dữ liệu để xử lý, trực quan hóa dữ liệu quan trắc.
  • Áp dụng các kỹ thuật thống kê, trí tuệ nhân tạo để phát hiện xu hướng, mối liên hệ trong dữ liệu.
  • Giúp hiểu sâu hơn về diễn biến và nguyên nhân của các vấn đề liên quan đến nước mặt.

Sự kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp và công nghệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả, chính xác của công tác quan trắc nước mặt.

Ứng dụng của quan trắc nước mặt

Dữ liệu quan trắc nước mặt có nhiều ứng dụng quan trọng trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, bao gồm:

 1. Quản lý cấp nước và tưới tiêu:
  • Đánh giá nguồn cung cấp nước, lập kế hoạch phân bổ, sử dụng nước hợp lý.
  • Cảnh báo sớm tình trạng thiếu nước, khô hạn để có biện pháp ứng phó kịp thời.
  • Quản lý hiệu quả hệ thống thuỷ lợi, đập, kênh mương.
 2. Bảo vệ chất lượng nước:
  • Xác định nguồn ô nhiễm, mức độ ô nhiễm các nguồn nước mặt.
  • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý, kiểm soát ô nhiễm.
  • Lập kế hoạch phát triển, quy hoạch sử dụng đất, nguồn nước bền vững.
 3. Bảo tồn đa dạng sinh học:
  • Theo dõi sự thay đổi của hệ sinh thái thủy vực, đánh giá tác động của con người.
  • Xác định các khu vực cần ưu tiên bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái.
  • Quản lý hiệu quả các khu bảo tồn, vườn quốc gia liên quan đến nguồn nước.
 4. Phòng, chống thiên tai liên quan đến nước:
  • Dự báo, cảnh báo sớm về các hiện tượng thủy văn cực đoan như lũ lụt, hạn hán.
  • Lập kế hoạch ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai liên quan đến nước.
  • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt.
 5. Nghiên cứu khoa học và giám sát môi trường:
  • Cung cấp dữ liệu quan trọng cho các nghiên cứu về thủy văn, hải dương học, sinh thái học.
  • Giám sát, đánh giá tình trạng và diễn biến của môi trường nước mặt.
  • Hỗ trợ ra quyết định chính sách, quản lý tài nguyên nước hiệu quả.

Như vậy, quan trắc nước mặt là một công cụ không thể thiếu, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt của mỗi quốc gia.

Thách thức và xu hướng phát triển

Mặc dù có vai trò quan trọng, công tác quan trắc nước mặt hiện vẫn đối mặt với một số thách thức như:

 • Hạn chế về nguồn lực tài chính, con người để duy trì và nâng cấp hệ thống quan trắc.
 • Chất lượng, độ tin cậy của dữ liệu quan trắc chưa đồng đều, đôi khi thiếu đầy đủ.
 • Khó khăn trong tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương.
 • Chưa khai thác triệt để tiềm năng của công nghệ hiện đại trong quan trắc nước mặt.

Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, xu hướng chính trong quan trắc nước mặt trong tương lai bao gồm:

 1. Ứng dụng rộng rãi công nghệ số hóa, truyền dữ liệu thời gian thực:
  • Triển khai hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số nước mặt.
  • Truyền dữ liệu về các trung tâm xử lý thông qua internet vạn vật.
  • Nâng cao tính kịp thời, chính xác của dữ liệu quan trắc.
 2. Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám và mô hình hóa:
  • Sử dụng dữ liệu vệ tinh, máy bay không người lái để quan trắc quy mô lớn.
  • Phát triển các mô hình toán học dự báo diễn biến nguồn nước mặt.
  • Kết hợp hiệu quả dữ liệu từ nhiều nguồn để ra các quyết định quản lý.
 3. Tích hợp, chia sẻ dữ liệu và thông tin:
  • Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về nước mặt.
  • Chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương liên quan.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Hình ảnh quan trắc nước mặt

 1. Nâng cao năng lực, nguồn lực cho công tác quan trắc:
  • Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trắc hiện đại.
  • Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân lực.