Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

Về Liên minh hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã là một hình thức tổ chức kinh tế và xã hội trong đó các thành viên cùng nhau làm việc và chia sẻ lợi ích nhằm đạt được mục tiêu chung. Liên minh HTX thường được thành lập bởi các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức có mục tiêu và quyền lợi chung, nhưng không phải là một công ty truyền thống hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Hiện tại, Liên minh có rất nhiều đơn vị trực thuộc, một trong số đó là VIện Khoa học công nghệ và Môi trường (INOSTE), hay còn gọi là Trung tâm Khoa học Công nghệ và kinh tế số.
Trong một Liên minh hợp tác xã, các thành viên thường góp vốn, lao động, tri thức hoặc tài sản khác vào hoạt động chung. Họ chia sẻ quyền lực quyết định và lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn hoặc hoạt động của mỗi thành viên. Mục tiêu thường là tăng cường sức mạnh kinh tế và xã hội của các thành viên thông qua việc hợp tác và chia sẻ nguồn lực.
Lễ bàn giao các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã
Lễ bàn giao các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã

 

Đơn vị trực thuộc là như thế nào?

Các đơn vị trực thuộc trong một Liên minh hợp tác xã có thể là các chi nhánh, công ty con hoặc tổ chức con thuộc sở hữu hoặc quản lý của liên minh. Các đơn vị trực thuộc thường chuyên về một lĩnh vực cụ thể và hoạt động dưới sự điều hành và quản lý của Liên minh hợp tác xã. Chúng có thể được tổ chức như các đơn vị kinh doanh độc lập, nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với Liên minh và thực hiện các mục tiêu và chính sách chung của liên minh.
Các đơn vị trực thuộc trong một Liên minh hợp tác xã thường có sự cộng tác mạnh mẽ với nhau, chia sẻ thông tin, kỹ năng và nguồn lực để đạt được hiệu quả cao hơn. Nhờ vào sự phối hợp và tương tác giữa các đơn vị, LMHTX có thể tạo ra một sức mạnh kinh tế lớn và khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường.
Ví dụ về đơn vị trực thuộc trong một Liên minh hợp tác xã có thể là các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp hoặc hợp tác xã dịch vụ. Các đơn vị này có thể là các trang trại, nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc cửa hàng dịch vụ thuộc sở hữu và quản lý của LHĐTX. Mỗi đơn vị có thể chịu trách nhiệm cho một phần cụ thể của hoạt động kinh doanh và đóng góp vào thành công chung.
Lễ nghiệm thu bàn giao Viện khoa học công nghệ và môi trường
Lễ nghiệm thu bàn giao Viện khoa học công nghệ và môi trường

 

Liên minh hợp tác xã và Viện khoa học công nghệ và môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là một đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác Xã, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để bảo vệ và bảo vệ môi trường. Với sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn về khoa học và công nghệ cùng với quan tâm đến môi trường, viện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giải pháp và công nghệ sáng tạo để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Sự kết một cơ quan chủ chốt, có nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích vấn đề môi trường, phát triển các công nghệ tiên tiến và thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến bảo vệ môi trường. Ngoài ra, viện cũng thúc đẩy việc áp dụng công nghệ xanh và các biện pháp bảo vệ môi trường vào các ngành công nghiệp và cộng đồng, nhằm tối đa hóa lợi ích chung và sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
INOSTE trong Liên minh Hợp tác Xã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một cộng đồng bền vững và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà không gây hại đến môi trường. Qua việc nghiên cứu, phân tích và ứng dụng công nghệ tiên tiến, viện đảm bảo rằng những quyết định và hành động được đưa ra dựa trên căn cứ khoa học và mang lại hiệu quả tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã

Tạp chí Kinh doanh

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: tbkd@vca.org.vn

Website: https://vnbusiness.vn/

 

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.273.2078

Fax: 02462.732.090

Email: caf@vca.org.vn

 

Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Email: itpc@vca.org.vn

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 3,4 tòa nhà NEDCEN, ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0438.234.456

Fax: 0438.236.382

Email: inoste@vca.org.vn

Website:  https://inoste.vn/

 

Tập huấn Liên minh Hợp tác xã - Viện Khoa học công nghệ và môi trường
Tập huấn Liên minh Hợp tác xã – Trung tâm Khoa học Công nghệ và kinh tế số

 

Trung tâm các chương trình Kinh tế – Xã hội

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0438.437.529

Email: csep@vca.org.vn

 

Viện phát triển Kinh tế Hợp tác

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội

Điện thoại: 02462.693.396

Fax: 02462.691.336

Email: iced@vca.org.vn

Website: www.iced.vn

Trung tâm phát triển Thương mại và Đầu tư

Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37470256

Fax: 024.37470678

Email: centrinde@fpt.vn

Website: www.ctid.com.vn

 

Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung Ương

Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02438.276.433

Fax:  024378.276.433

Email: netc@vca.org.vn

Website: www.netc-vca.edu.vn

 

Trường bồi dưỡng cán bộ

Địa chỉ: Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37822871

Fax: 04.37822871

Email: vicem@vca.org.vn

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02436.786.301

Fax: 02436.786.312

Email: vcth@vca.org.vn

Website:  www.vcth.edu.vn

 

Trường cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ

Địa chỉ: 184 Đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.538.700

Fax: 0225.522.511

Email: nvcet@vca.org.vn

 

Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và đào tạo cán bộ HTX Miền Trung – Tây Nguyên

Địa chỉ: Lô 25B, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  05103.822.030

Fax: 05103.822.030

Email: ettc@vca.org.vn

Website: www.tcnmttn.edu.vn

 

Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ htxHTX Miền Nam

Địa chỉ: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Điện thoại:  02723.511.257

Fax: 02723.637.626

Email:   svct@vca.org.vn

Website: www.svct.edu.vn

 

Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Du lịch Thắng Lợi

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.37331857

Fax: 024.37331967

Email: victoria-ist@fpt.vn

 

Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Đầu tư Kinh tế hợp tác

Địa chỉ: Số 9 Đường Nguyễn Dục, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103.838.080

Fax: 05103.829.687

Email: cedic@vca.org.vn

Website: www.cedicmientrung.vn

 

Công tyTNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK (EXSECO) 

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Việt

CQ: 024.37330264

DĐ: 0936279989

Email: vietdn@vca.org.vn

 

Công ty XNK & Đầu tư IEI

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84.24) 37368895, 37368896, 37368897

Giám đốc: Đào Văn Hoàn

DĐ: 0916460066

Email: info@ieivietnam.com

 

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ HTX Việt Nam

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Giám đốc: Lưu Văn Bằng

CQ: 024.37365783

DĐ: 0912113394

 

Công ty Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ

Địa chỉ: 80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phụ trách: Đào Văn Hoàn

Điện thoại: 0916460066

 

Lễ bàn giao các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã
Lễ bàn giao các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã