ISO 45001:2015 – Giải pháp toàn diện để doanh nghiệp nâng cao an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, một trong những vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý chính là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Không chỉ giúp tuân thủ các quy định pháp luật, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015 còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Hình ảnh ISO 45001:2015

Tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Người lao động là tài sản quý giá nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đảm bảo an toàn và sức khỏe cho họ không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Trước hết, việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động mà còn giúp doanh nghiệp tránh những chi phí không mong muốn như chi phí y tế, bồi thường, giảm năng suất lao động,… Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi năm có khoảng 2,78 triệu người tử vong do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 3,94 nghìn tỷ USD.

Bên cạnh đó, một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh còn giúp nâng cao uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp. Điều này góp phần tăng sức hấp dẫn trong mắt khách hàng, đối tác và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Giải pháp toàn diện: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2015

Để xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, ISO 45001:2015 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety Management System – OH&SMS) ra đời như một giải pháp toàn diện. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và phương pháp quản lý hiện đại, nhằm giúp các tổ chức:

 • Xác định và kiểm soát các rủi ro về an toàn, sức khỏe liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thiết lập các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các mối nguy hiểm một cách hệ thống.
 • Đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
 • Liên tục cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001:2015 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn quản lý phổ biến khác như ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường). Điều này giúp doanh nghiệp có thể tích hợp hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào các hệ thống quản lý khác một cách thuận lợi.

Những lợi ích chính của ISO 45001:2015

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015 sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Giảm thiểu các rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp:
  • Xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm tiềm ẩn nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động.
  • Giảm tối đa các chi phí liên quan đến tai nạn, bệnh tật như chi phí y tế, bồi thường, giảm năng suất,…
 2. Tăng cường tuân thủ pháp luật:
  • Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp hiện hành.
  • Giúp doanh nghiệp chủ động trong việc theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật liên quan.
  • Nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trước cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.
 3. Cải thiện năng suất, hiệu quả hoạt động:
  • Giảm tối đa thời gian nghỉ việc do tai nạn, bệnh nghề nghiệp.
  • Tăng sự gắn kết, động lực làm việc của người lao động.
  • Nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 4. Tăng cường sự tham gia của người lao động:
  • Khuyến khích sự tham gia, đóng góp ý kiến của người lao động để cải thiện an toàn, sức khỏe.
  • Tạo sự gắn kết, cam kết của nhân viên với doanh nghiệp.
  • Cải thiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 5. Giúp tích hợp với các hệ thống quản lý khác:
  • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001,…
  • Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong các hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Các bước triển khai ISO 45001:2015 tại doanh nghiệp

Để triển khai thành công Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xây dựng cam kết và chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

 • Cam kết và chính sách rõ ràng, phù hợp với bối cảnh, quy mô và loại hình của doanh nghiệp.
 • Chính sách phải được lãnh đạo cấp cao phê duyệt và truyền đạt đến toàn thể người lao động.

Bước 2: Xác định phạm vi và các yếu tố liên quan

 • Xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài, các bên liên quan có ảnh hưởng đến hệ thống.

Bước 3: Đánh giá các mối nguy hiểm và kiểm soát các rủi ro

 • Xác định và đánh giá các mối nguy hiểm, rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thiết lập các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát phù hợp.

Bước 4: Lập kế hoạch hành động và triển khai thực hiện

 • Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch hành động, phân công trách nhiệm cụ thể.
 • Triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

Bước 5: Giám sát, đo lường và cải tiến liên tục

 • Thiết lập hệ thống giám sát, đo lường hiệu quả của hệ thống quản lý.
 • Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá định kỳ.
 • Thực hiện các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả hệ thống.

Việc triển khai ISO 45001:2015 theo các bước trên sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng và vận hành một Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu pháp luật và mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Vai trò của tư vấn ISO 45001:2015

Để việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015 diễn ra hiệu quả, doanh nghiệp nên tìm sự hỗ trợ từ các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp. Các tư vấn viên sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Hiểu rõ các yêu cầu và nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 45001:2015.
 • Đánh giá thực trạng về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp.
 • Triển khai các hoạt động theo kế hoạch một cách hiệu quả.
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để đạt chứng nhận ISO 45001:2015.
 • Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý.

Đội ngũ tư vấn viên có kinh nghiệm, chuyên môn sâu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo việc triển khai ISO 45001:2015 đạt hiệu quả cao nhất.

Kết luận

Triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015 là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, cam kết về an toàn và sức khỏe cho người lao động. Ngoài việc tuân thủ pháp luật, áp dụng ISO 45001:2015 còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm thiểu rủi ro, tăng năng suất, cải thiện hình ảnh thương hiệu, góp phần phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hình ảnh ISO 45001:2015

Với sự hỗ trợ của các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, doanh nghiệp sẽ triển khai thành công Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2015, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.