Bàn giao thiết bị hỗ trợ HTX DV&PT nông nghiệp Pác Nặm theo chuỗi giá trị

Sáng ngày 23/12, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tổ chức bàn giao các nội dung hỗ trợ cho Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm (xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn).

Pác Nặm là một huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đây là địa phương có thế mạnh về sản xuất chế biến các mặt hàng nông lâm sản, chăn nuôi và phát triển mạnh hơn về rau củ quả, đặc biệt là quả bí. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số với tập quán sản xuất manh mún, chưa hình thành sản xuất trồng trọt chuyên canh, nhiều hộ dân vẫn canh tác theo phương thức truyền thống, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao, điều này đa làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của cộng đồng dân cư khu vực. Từ nhu cầu thực tế cần liên kết hỗ trợ sản xuất, cho người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm, UBND huyện Pác Nặm đã thành lập HTX Dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nậm trên cơ sở hợp nhất 04 mô hình tổ hợp tác hoạt động khá hiệu quả. Tháng 9 năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đại hội thành lập HTX Dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm. HTX có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, có 03 nhà xưởng có thể nuôi khoảng 1000 con lợn/1 lứa, 20ha trồng rau màu. Cơ cấu tổ chức của HTX được thực hiện đảm bảo theo Luật HTX 2012. HTX tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh chăn nuôi đại gia súc, trồng trọt rau củ quả…. Từ khi được thành lập đến nay, HTX Dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm đã góp phần đáng kể vào việc đảm bảo tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Điều này đã tạo động lực cho các hộ dân trên địa bàn yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế hộ,… góp phần xóa đối giảm nghèo, tăng thu nhập.

Quang cảnh Lễ Bàn giao

HTX mới thành lập được 2-3 năm mặc dù đã rất cố gắng mở rộng quy mô và năng lực sản xuất, tuy nhiên do năng lực tài chính còn hạn chế nên HTX chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho toàn bộ thành viên HTX. Vì vậy, vẫn còn một số hộ thành viên chưa được HTX đảm bảo bao tiêu các sản phẩm. Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên HTX và hộ dân trên địa bàn huyện Pác Nặm của HTX Dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm. Từ đó HTX dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm được Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn khảo sát và giới thiệu tham gia phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Các hoạt động chủ yếu của HTX liên quan đến chuyên cung ứng các sản phẩm đầu vào, dịch vụ vật tư nông nghiệp cho các thành viên là cá nhân, hộ gia đình với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý nhất; Chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh các sản phẩm có được từ gia súc, gia cầm; các hoạt động dịch vụ trồng trọt như xử lý cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống; hoạt động các dịch vụ lâm nghiệp;… HTX hiện đang bao tiêu sản phẩm cho các thành viên và hộ nông dân địa bàn để cung cấp nguồn thức ăn cho các trường học bán trú trong huyện, một số bếp ăn nhà hàng, và khu công nghiệp. Và đang xây dựng dây chuyền sản xuất xúc xích, thịt hun khói; rau củ quả sạch.

Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường hỗ trợ đầu tư mua sắm cho HTX dây chuyển sản xuất xúc xích gồm các thiết bị: 03 Tủ đông lạnh; máy thái thịt; máy xay thịt; máy đùn xúc xích; máy buộc chỉ xúc xích; tủ hấp… chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt trong lĩnh vực trồng trọt; truy xuất nguồn gốc sản phẩm sẽ giúp HTX mở rộng hoạt động sản xuất, mở rộng tiêu thụ sản phẩm lên các trung tâm thành phố lớn như siêu thị, sàn thông tin điện tử…

Với việc hỗ trợ, tư vấn góp phần cho việc tổ chức sản xuất, kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị sẽ giúp HTX mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho thành viên, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm của HTX. Đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn cũng đề nghị HTX dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm quản lý tốt tài sản được hỗ trợ, hát huy tối đa công năng máy móc và đảm bảo an toàn lao động. Cố gắng đưa các sản phẩm của HTX không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà mở rộng ra các tỉnh lân cận.

Trung tâm Khoa học Công nghệ & Môi trường