Tìm hiểu về Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường:

Đơn vị triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ công nghệ môi trường

Với 30 năm kinh nghiệm hoạt động, hệ thống nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang, hiện đại. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là INOSTE – Institute Of Science Technology and Environment) đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen.

Các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường (Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; Quan trắc, phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường; tư vấn  lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải vào nguồn nước; tư vấn thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; quan trắc, phân tích môi trường…) được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.

 

Thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (tên viết tắt là INOSTE – Institute Of Science Technology and Environment) là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Viện được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-LMHTXVN ngày 01/06/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (trên cơ sở Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường – COSTE) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A231 ngày 04/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mặt ngoài)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mặt ngoài)

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mặt trong)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mặt trong)

 

Tiền thân của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường được thành lập từ năm 1994. Viện là một trong những đơn vị sự nghiệp mũi nhọn của Liên minh HTX Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, toàn thể cán bộ, nhân viên đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng và khẳng định năng lực, vai trò, uy tín của Viện trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.  Với 30 năm kinh nghiệm hoạt động, hệ thống nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ cao, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư khang trang, hiện đại. Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng, các nhiệm vụ, dự án khoa học kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, Bộ, Ngành và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Các hoạt động dịch vụ về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường (Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế; Quan trắc, phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường; tư vấn  lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải vào nguồn nước; tư vấn thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; quan trắc, phân tích môi trường…) được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng lâu dài.

 

 

Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.; Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, xúc tiến dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ cụ thể của Viện gồm: Thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Liên minh HTX Việt Nam giao; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm; Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Liên minh HTX Việt Nam về: hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết đầu tư, thương mại cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dậy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tổ chức và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư ươm tạo các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động tư vấn, dịch vụ nêu trên theo quy định của pháp luật, quy định của Liên minh HTX Việt Nam;

 

Trình độ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Hiện nay, tổng số cán bộ của Viện có hơn 50 cán bộ, thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau như Công nghệ thông tin, Nông nghiệp; Công nghệ Hóa, Hóa phân tích; Công nghệ sinh học; Điện-điện tử; Cơ khí chế tạo; Quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ môi trường …

Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và khuyến khích cán bộ học tập, nâng cao trình độ là tài sản quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại các tổ chức giáo dục có uy tín trong nước và quốc tế thì Viện cũng thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành đến tư vấn, đào tạo kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích, thí nghiệm. Do vậy, nguồn nhân lực của Viện không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết hợp giữa những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn sâu cùng với những cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết.

Với phương châm làm việc trách nhiệm và hiệu quả, đề cao tinh thần làm việc theo nhóm vì tập thể. Đây là yếu tố quyết định thúc đẩy sự phát triển và thành công của Viện.

Viện bao gồm các phòng và đơn vị chuyên môn: Văn phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Khoa học và Quản lý chất lượng; Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng; Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số; Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Nam; Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Trung; Văn phòng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Phát triển nhân lực.

 

Sơ đồ tổ chức viện khoa học công nghệ và môi trường
Sơ đồ tổ chức viện khoa học công nghệ và môi trường

Để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, Viện đã được Liên minh HTX Việt Nam đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm các thiết bị chuyên dụng hiện đại, phục vụ cho việc phân tích các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, sinh học, môi trường bao gồm các thiết bị quang phổ phát xạ nguyên tử ICP – OES, thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS, hệ thống sắc kí khí GCMS, hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC và nhiều thiết bị hiện đại khác có khả năng phân tích, xác định tương đối đầy đủ các thông số về môi trường, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản, thực phẩm và nhiều sản phẩm khác.

 

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hợp tác xã

Với chức năng và năng lực nguồn nhân lực của Viện, Viện đã làm tốt các dịch vụ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX như: Đăng kí mã số, mã vạch cho doanh nghiệp, HTX; Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì, bộ nhận diện thương hiệu; Thực hiện công bố chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; Đăng kí nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể; Đăng kí chỉ dẫn địa lý, bản đồ vùng nguyên liệu; Đăng kí cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; Thiết kế website, cổng thông tin điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX; Quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử và phương tiện truyền thông.

 

Logo Hợp tác xã Thanh Hoa
Logo Hợp tác xã Thanh Hoa

 

Bên cạnh đó, Viện còn tư vấn xây dựng, đào tạo hợp chuẩn hợp quy, tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt: Dịch vụ tư vấn, chứng nhận VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản); Dịch vụ tư vấn, chứng nhận GlobalGAP (trồng trọt); Dịch vụ tư vấn, chứng nhận Hữu cơ (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản)

 

Giấy chứng nhận của Liên minh Hơp tác xã và Viện khoa học công nghệ và Môi trường
Giấy chứng nhận của Liên minh Hơp tác xã và Viện khoa học công nghệ và Môi trường

 

Tư vấn áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 22000, Dịch vụ tư vấn, chứng nhận HACCP, Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 9001, Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 14001, Dịch vụ tư vấn, chứng nhận ISO 45000, Dịch vụ tư vấn, chứng nhận các loại ISO khác theo yêu cầu của khách hàng.

 

Chứng nhận ISO 22000:2018
Chứng nhận ISO 22000:2018

 

Viện còn tư vấn, đào tạo thiết lập mã số vùng trồng nông sản, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu…; Tư vấn xin cấp giấy phép sản xuất, lưu hành và công bố hợp quy phân bón, chế phẩm sinh học …

Trong quá trình hoạt động, Viện thực hiện tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ, Hợp tác nghiên cứu ứng dụng, triển khai các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực Nông nghiệp, HTX; Chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp; Chuyển giao công nghệ sản xuất công nghệ cao (ứng dụng IOT trong chăn nuôi, trồng trọt); Chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất chế phẩm vi sinh…

Dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường cũng được thực hiện tốt với các công việc như: Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường; Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải rắn; Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường xung quanh, môi trường xả thải, môi trường lao động.

Dịch vụ lấy mẫu, phân tích chất lượng sản phẩm gồm: Lấy mẫu, phân tích kiểm nghiệm chất lượng nông sản thực phẩm (rau, củ, quả, thịt cá…); Lấy mẫu, phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Lấy mẫu, phân tích chất lượng phân bón; Lấy mẫu, phân tích chất lượng đất, nước, không khí trên đồng ruộng, trong trang trại chăn nuôi…;

Trong lĩnh vực đào tạo và hợp tác, Viện thực hiện công tác đào tạo và hợp tác, liên kết đào tạo các trình độ đại học, sau đại học, tập huấn, dạy nghề về khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường

  1. Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số (VietPRO) thực hiện chức năng và nhiệm vụ sau:

– IT văn phòng: Đảm bảo hệ thống CNTT của VIỆN KHCN&MT hoạt động ổn định.

– Dịch vụ CNTT: Thiết kế, xây dựng phần mềm, website ..

– Xây dựng thương hiệu: Thiết kế bao bì, nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu, đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ sở hữu trí tuệ

– Marketing, truyền thông, thương mại điện tử

– Tư vấn OCOP

– Cung cấp dịch vụ phần mềm truy xuất, xác thực nguồn gốc

– Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN và BVMT, các công việc khác do VIỆN KHCN&MT giao.

Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số VIetPro
Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số VietPro

 

  1. Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường miền Trung

– Tham mưu, giúp việc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại và đầu tư trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

– Triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đào tạo, dậy nghề, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ là tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án do Liên minh HTX Việt Nam giao về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; thương mại điện tử; xúc tiến khoa học công nghệ mới; các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm ; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; quan trắc, phân tích môi trường; quy hoạch môi trường; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Công nghệ thông tin; dịch vụ điện tử; thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan, học tập về xúc tiến thương mại, đầu tư và ứng dụng, chuyển giao công nghệ…

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Sản xuất thử nghiệm; điều tra khảo sát cơ bản; sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Đầu tư; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ có thu phí theo quy định về: Hợp tác, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác cơ sở vật chất, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Vì sự phát triển của Hợp tác xã
Vì sự phát triển của Hợp tác xã

 

  1. Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường miền Nam

Chức năng của Trung tâm là hỗ trợ và tư vấn cho Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường trong việc phát triển và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án liên quan đến khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, công nghệ thông tin, cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư trong cơ cấu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Thực hiện các dịch vụ tư vấn có thu phí, tuân thủ các quy định về: ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin; thương mại điện tử; quản lý sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, hướng dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; cấp chứng nhận thực hành sản xuất; chứng nhận, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm, an toàn thực phẩm theo các quy trình, tiêu chuẩn trong và ngoài nước; cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng mô hình sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư.

3. Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường miền Nam

 

  1. Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng:

Với chức năng: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo; công nghệ thông tin, dịch vụ điện tử, thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; Triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường.

Trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giao; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Nghiên cứu và phát triển (R&D); chuyển giao, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch môi trường nông nghiệp, tài nguyên đất, nước; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP); tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường; chứng nhận, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, môi trường lao động theo quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;  Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ điện tử; tuyên truyền, truyền thông, phổ biến thông tin, thương mại điện tử; hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập, hội chợ, triển lãm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật về: sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; sản xuất thử nghiệm; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới, các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm…

 

  1. Văn phòng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực

Văn phòng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Phát triển nhân lực (gọi tắt là Văn phòng) thực hiện chức năng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; truyền thông, thông tin, phổ biến các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển dịch vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; đào tạo, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Viện, của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã( HTX ).

Nhiệm vụ của Văn phòng tham mưu , tổ chức lựa chọn và thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối phát triển các hệ sinh thái, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Viện và của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch số 593/KH-LMHTXVN ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023- 2025; Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp với các đơn vị trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam lồng ghép nguồn lực tư vấn, hỗ trợ, kết nối tín dụng, cung cầu công nghệ, hợp tác đầu tư, thương mại; kết nối mạng lưới và tổ chức tham gia các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tham mưu tổ chức thiết lập và phát triển khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo( Startup Hub ) và không gian khởi nghiệp sáng tạo( Startup Spase ); phối hợp cung cấp không gian làm việc, trưng bày, triển lãm, thử nghiệm công nghệ, sản phẩm mới…, quản trị và cung cấp hạ tầng internet, hạ tầng công nghệ thông tin, thông tin khoa học và công nghệ cho các hoạt động khởi nghiệp của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã…

                                                                                                                       Mạnh Chí

Liên hệ tư vấn miễn phí: Viện Khoa học Công nghệ và Môi Trường – INOSTE

INOSTE – ĐỒNG HÀNH CÙNG HỢP TÁC XÃ

Địa chỉ: Tòa nhà NEDCEN, Số 149 Giảng Võ, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8234.456 | Email: coste@vca.org.vn | Website: www.inoste.vn